Danh sách dự thi lớp nghiệp vụ sư phạm dạy nghề tháng 3-2018

Trolltunga, Norway
×

Hãy gọi ngay cho Trung tâm nếu bạn ngại đăng ký 09 7878 4589.

Sinh ViênNgười đi làm

Danh sách đủ điều kiện dự thi lớp nghiệp vụ sư phạm dạy nghề tháng 3-2018

DANH SÁCH DỰ THI

LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY NGHỀ

THÁNG 3/2018

HỌ TÊNNGÀY SINHNGUYÊN QUÁN
Nguyễn Thị Thu Hà15/8/1994Hà Nội
Tạ Quỳnh Liên19/9/1992Hà Nội
Nguyễn Tuấn Vũ03/4/1992Hải Dương
Nguyễn Văn Đại23/12/1979Hải Dương
Nguyễn Thúc Phong09/5/1990Hải Dương
Mai Thanh Sơn11/7/1974Thái Nguyên
Nguyễn Thị Hồng Nhung01/9/1986Hải Dương
Nguyễn Đức Sơn22/1/1985Hải Dương
Phạm Trung Hưng10/5/1979Hải Dương
Đặng Hoàng Thuấn10/12/1989Hải Dương
Đỗ Văn Nhật28/7/1970Hải Dương
Nguyễn Văn Tới15/9/1983Hải Dương
Phạm Thành Luân18/3/1987Hải Dương
Đỗ Đức Hưng12/2/1971Hưng Yên
Nguyễn Tuấn Anh28/6/1991Hải Dương
Nguyễn Văn Quân26/9/1991Hải Dương
Phạm Tất Khiêm23/6/1989Hải Dương
Trần Văn Hoàn12/7/1987Hải Dương
Phạm Anh Thứ02/8/1987Hải Dương
Nguyễn Đức Vĩnh22/8/1987Hải Dương
Hà Thành Được19/6/1990Hải Dương
Chu Hải Đại08/2/1972Hưng Yên
Nguyễn Văn Anh10/6/1962Hưng Yên
Nguyễn Đình Lập16/8/1991Hải Dương

 

1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao (1) Đánh giá