Danh sách dự thi lớp nghiệp vụ sư phạm dạy nghề tháng 3-2018

Danh sách đủ điều kiện dự thi lớp nghiệp vụ sư phạm dạy nghề tháng 3-2018

DANH SÁCH DỰ THI

LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY NGHỀ

THÁNG 3/2018

HỌ TÊNNGÀY SINHNGUYÊN QUÁN
Nguyễn Thị Thu Hà15/8/1994Hà Nội
Tạ Quỳnh Liên19/9/1992Hà Nội
Nguyễn Tuấn Vũ03/4/1992Hải Dương
Nguyễn Văn Đại23/12/1979Hải Dương
Nguyễn Thúc Phong09/5/1990Hải Dương
Mai Thanh Sơn11/7/1974Thái Nguyên
Nguyễn Thị Hồng Nhung01/9/1986Hải Dương
Nguyễn Đức Sơn22/1/1985Hải Dương
Phạm Trung Hưng10/5/1979Hải Dương
Đặng Hoàng Thuấn10/12/1989Hải Dương
Đỗ Văn Nhật28/7/1970Hải Dương
Nguyễn Văn Tới15/9/1983Hải Dương
Phạm Thành Luân18/3/1987Hải Dương
Đỗ Đức Hưng12/2/1971Hưng Yên
Nguyễn Tuấn Anh28/6/1991Hải Dương
Nguyễn Văn Quân26/9/1991Hải Dương
Phạm Tất Khiêm23/6/1989Hải Dương
Trần Văn Hoàn12/7/1987Hải Dương
Phạm Anh Thứ02/8/1987Hải Dương
Nguyễn Đức Vĩnh22/8/1987Hải Dương
Hà Thành Được19/6/1990Hải Dương
Chu Hải Đại08/2/1972Hưng Yên
Nguyễn Văn Anh10/6/1962Hưng Yên
Nguyễn Đình Lập16/8/1991Hải Dương

 

Bình luận bài viết