Danh sách học viên lớp NVSP Giảng viên ĐH – CĐ (K05)

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP NVSP

GIẢNG VIÊN ĐH – CĐ (K05)

 

STT

HỌ

TÊN

NGÀY SINH

GT

          1     Phạm Thi

Chung

27/12/1988

Nữ

          2     Nguyễn Thị Thanh

Nga

02/09/1991

Nữ

          3     Trần Linh

Hải

29/12/1990

Nữ

          4     Bùi Thế

Nam

28/06/1986

Nam

          5     Nguyễn Thị Hoàng

Hoa

04/08/1991

Nữ

          6     Phan Anh

Hiền

06/09/1991

Nữ

          7     Phạm Văn

Hải

 

Nam

          8     Ngô Thì Thùy

Trang

21/06/1990

Nữ

          9     Ngô Trọng

Tấn

03/06/1991

Nam

        10   Lê Thu

Thủy

14/09/1990

Nữ

        11   Đàm Thị

Hoa

27/02/1991

Nữ

        12   Vi Thị Hoàng

Quyên

19/10/1992

Nữ

        13   Lưu Thị Thu

Hồng

08/09/1986

Nữ

        14   Trần Thị Như

Loan

30/04/1979

Nữ

        15   Nguyễn Thị

Mai

 

Nữ

        16   Lê Thị Việt

09/09/1979

Nữ

        17   Trần Văn

An

19/08/1975

Nam

        18   Đỗ Thị

Thỉnh

07/11/1992

Nữ

        19   Nguyễn Đình

Việt

 

Nam

        20   Phạm Thị Mai

Phương

17/09/1992

Nữ

        21   Nguyễn Thị Lan

Anh

26/09/1992

Nữ

        22   Phạm Thị

Hương

22/11/1989

Nữ

        23   Dương Thu

Hường

07/03/1990

Nữ

        24   Nguyễn Thị Thu

Trang

03/09/1992

Nữ

        25   Nguyễn

Hải

29/01/1984

Nam

        26   Đặng Thu

16/09/1991

Nữ

        27   Đinh Tuấn

Anh

20/07/1974

Nam

        28   Nguyễn Thị

16/06/1980

Nữ

        29   Phạm Thị Tuyết

Nhung

20/12/1991

Nữ

        30   Ninh Văn

Ngọ

29/11/1990

Nam

        31   Đỗ Thị

Ngoan

19/02/1984

Nữ

        32   Đoàn Thị Ngọc

Bích

01/08/1992

Nữ

        33   Bùi Thu

27/07/1992

Nữ

        34   Trịnh Thị

Vân

20/10/1991

Nữ

        35   Phạm Thị Hồng

Nhung

23/07/1992

Nữ

        36   Tẩn Xoong

Páo

26/06/1989

Nam

        37   Phạm Đức

Mạnh

07/11/1988

Nam

        38   Vũ Quang

Hưng

01/12/1988

Nam

        39   Phạm Thị

Hiên

15/03/1991

Nữ

        40   Dương Văn

Qúy

13/05/1987

Nam

        41   Lý Thị

Phương

28/10/1991

Nữ

        42   Đặng Tiến

Mạnh

11/09/1992

Nam

        43   Nguyễn Thị Vân

Trang

18/01/1990

Nữ

        44   Nguyễn Đức

Anh

02/10/1984

Nam

        45   Nguyễn Thị Kim

Ngoan

19/06/1991

Nữ

        46   Nguyễn Viết

Tuấn

12/06/1985

Nam

        47   Nguyễn Tất

Chung

06/12/1977

Nam

        48   Trần Thị Hưng

19/06/1981

Nữ

        49   Lê Thị

Giang

26/06/1990

Nữ

        50   Trần Thị

Trang

25/11/1983

Nữ

        51   Phan Minh

Tiến

29/08/1965

Nam

        52   Vũ Thanh

Tuyền

14/04/1989

Nữ

        53   Tô Ánh

Nguyệt

08/07/1990

Nữ

        54   Đỗ Thu

Hòa

22/03/1988

Nữ

        55   Nguyễn Thị

Trà

24/02/1988

Nữ

        56   Hoàng Thị

Thu

14/06/1987

Nữ

        57   Hà Văn

Toàn

14/101991

Nam

        58   Mai Thị

Thu

16/02/1988

Nữ

        59   Hoàng Thị Thanh

Tuyền

20/11/1987

Nữ

        60   Lê Thị Ngọc

Ánh

02/10/1991

Nữ

        61   Nguyễn Đức

Thành

29/04/1991

Nam

        62   Vũ Thị

Len

26/01/1979

Nữ

        63   Lương Thị Quỳnh

Vi

01/06/1992

Nữ

        64   Vũ Thị Thu

Huyền

09/07/1979

Nữ

        65   Trần Thị Thanh

Hồng

04/07/1980

Nữ

        66   Vũ Ngọc

Thanh

01/08/1960

Nam

        67   Trần Thị Ngọc

Trâm

21/04/1982

Nữ

        68   Lê Thị

Chinh

02/10/1991

Nữ

        69   Hoàng Thị Thu

Giang

12/11/1990

Nữ

        70   Cao Thị Tú

Trang

04/02/1990

Nữ

        71   Nguyễn Mai

Chinh

 

Nữ

        72   Phùng Chí

Hiếu

23/10/1988

Nam

        73   Kiều Tuấn

Dũng

 

Nam

        74   Nguyễn Thị Phương

Dung

 

Nữ

        75   Đoàn Thị

Quế

 

Nữ

        76   Phạm Thu

25/04/1984

Nữ

        77   Trần Cẩm

Ninh

13/10/1983

Nữ

        78   Nguyễn Hải

Thu

13/10/1990

Nữ

        79   Hà Minh

Đức

02/01/1986

Nam

        80   Mai Tiến

04/05/1989

Nam

        81   Trần Thị Khánh

Linh

26/08/1990

Nữ

        82   Trần Thị

Nam

06/07/1989

Nữ

        83   Hoàng Đoàn Hữu

Minh

12/10/1985

Nam

        84   Đỗ Thúy

Hạnh

20/06/1991

Nữ

        85   Lê Thị Thanh

Hoa

05/10/1990

Nữ

        86   Bùi Minh

Đức

24/01/1989

Nam

        87   Bùi Hồng

Phúc

06/12/1985

Nam

        88   Đặng Minh

Phương

25/09/1990

Nữ

        89   Lương Thị Hoàng

Thi

15/06/1980

Nữ

        90   Đỗ Thị Hoàng

Trang

22/06/1990

Nữ

  Nguyễn Việt

Dũng

01/10/1987

Nam

        91   Phạm Thị

Thơm

18/09/1983

Nữ

        92   Nguyễn Thị

Thủy

04/04/1991

Nữ

        93   Đỗ Sơn

Hải

28/07/1984

Nam

        94   Tống Thị Phương

Dung

28/08/1992

Nữ

        95   Ngô Kiên

Thi

25/09/1983

Nam

        96   Đỗ Minh

Huyền

15/08/1986

Nữ

        97   Lê Đình

Phước

18/09/1990

Nam

        98   Tạ Thu

Trang

 

Nữ

        99   Giang Diệu

Hương

 

Nữ

      100        Đoàn Duy

Thành

 

Nam

      101        Thái Thị

Hảo

06/06/1990

Nữ

      102        Đoàn Thị Mỹ

Lai

02/04/1990

Nữ

      103        Nguyễn Minh

Hòa

28/09/1988

Nam

      104        Phương Thị Thanh

Đức

30/03/1988

Nữ

      105        Bùi Thanh

Tịnh

06/09/1990

Nữ

      106        Bùi Thị

Ngân

01/11/1988

Nữ

      107        Trần Thị

Ngọc

20/11/1988

Nữ

      108        Phan Thị Mai

Hoa

09/11/1988

Nữ

      109        Nguyễn Thị Phương

Liêm

16/10/1990

Nữ

      110        Lê Thu

Lan

01/11/1981

Nữ

      111        Trần Văn

Hiệp

06/07/1090

Nam

      112        Trịnh Thế

Lực

15/12/1988

Nam

      113        Phạm Ngọc

Kiên

01/06/1990

Nam

      114        Trần Ngọc

Tuân

01/07/1990

Nam

      115        Tống Trần

Anh

09/05/1990

Nam

      116        Trần Quang

Trung

02/02/1990

Nam

      117        Tống Trần

Anh

09/05/1990

 

      118        Nguyễn Thị Bích

Hằng

05/11/1991

Nữ

      119        Đỗ Thanh

Liên

21/02/1984

Nữ

      120        Huỳnh Bảo

Ngọc

22/07/1991

Nữ

      121        Nguyễn Mạnh

Tùng

03/09/1988

Nam

      122        Nguyễn Ngọc

Anh

25/09/1986

Nữ

      123        Nguyễn Thị Thúy

Cải

27/07/1987

Nữ

      124         

 

 

 


 

One thought on “Danh sách học viên lớp NVSP Giảng viên ĐH – CĐ (K05)

-->