Danh sách lớp giảng viên K11 thiếu hồ sơ

Danh sách lớp giảng viên K11 thiếu hồ sơ

Hồ sơ đủ gồm:

– Phiếu đăng ký học (Có xác nhận của cơ quan đang công tác hoặc địa phương)

– Bằng đại học công chứng

– Chứng minh thư công chứng

– Giấy khai sinh phô tô

– 2 ảnh 3×4

Học viên hoàn thiện hồ sơ trước ngày 25/1/2015

Tất cả học viên không hoàn thiện hồ sơ sẽ không được tham gia dự thi.

            Ghi chú:    

x  :   đã nộp

PT:    phô tô chưa công chứng

TT HỌ TÊN NGÀY SINH GT NƠI SINH Phiếu ĐK Bằng ĐH CMT GKS Ảnh Ghi chú
1                       Đặng Quốc Anh 07/07/1990 Nam Hà Nội   x PT   x  
2                       Hoàng Vân Anh 08/03/1991 Nữ Liên Xô            
3                       Tạ Kim Chi 13/10/1989 Nữ Hà Nội            
4                       Phạm Thùy Dương 16/02/1989 Nữ Hà Nội            
5                       Nguyễn Quang Duy 12/12/1992 Nam Bắc Ninh x x PT PT x  
6                       Nguyễn Thị Duyên 02/02/1986 Nữ Hà Nội            
7             Phạm Thị Hạnh 17/07/1986 Nữ Yên Bái x          
8             Lê Thị Hòa   Nữ              
9             Nguyễn Ngọc Hương 23/07/1964 Nam Hà Nội            
10         Trần Minh Hương 01/06/1992 Nữ Thái Bình            
11         Nguyễn Hoàng Diệu Linh 25/09/1988 Nữ     x PT   x  
12         Nguyễn Thị Diệu Linh 16/10/1978 Nữ Hà Nội            
13         Đào Thị Loan 23/02/1990 Nữ Thanh Hóa            
14         Nguyễn Thị Tuyết Mai 23/05/1985 Nữ Hà Nội x x     x  
15         Nguyễn Hoàng Anh Minh 28/06/1984 Nam Hà Nội            
16         Nguyễn Quỳnh Ngọc 21/01/1991 Nữ              
17         Hoàng Thị Sầu 07/02/1993 Nữ Hà Giang            
18         Nguyễn Trọng Trường Sơn 22/08/1976 Nam Thái Bình            
19                   Vũ Văn Tài 29/07/1986 Nam Nam Định x          
20         Mai Trọng Tâm                  
21                   Trần Đức Thắng 16/09/1981 Nam Hà Nội            
22         Phạm Ngọc Thắng 13/05/1981 Nam Ninh Bình x   PT   x  
23         Hoàng Xuân Thảo   Nữ              
24         Nguyễn Thị Thủy 08/10/1989 Nữ Vĩnh Phúc x x PT   x  
25         Trần Minh Toàn 13/11/1981 Nam Hải Phòng x x PT PT x  
26         Nguyễn Thị Thu Trang 14/12/1985 Nữ Hà Nội            
27         Hoàng Xuân Trường 25/07/1977 Nam Hà Nội x x PT PT x  
28         Đặng Văn Tuấn   Nam              
29         Phan Thị Vân 25/06/1986 Nữ Nghệ An            

 

 

 

-->