Danh sách lớp Văn thư lưu trữ – HCVP tháng 10-2017

DANH SÁCH LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ – HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG

ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ

THÁNG 10-2017

TT

HỌ TÊN

NGÀY SINH NƠI SINH
1 Ngô Thị Hằng 12.10.1988 Hải Phòng
2 Lê Thị Hiên 27.7.1994 Hải Phòng
3 Trần Công Hoàng 26.3.1983 Nam Định
4 Nguyễn Thị Hương 10.3.1995 Thanh Hóa
5 Nguyễn Thị Mai Hương 28.9.1996 Hải Dương
5 Nguyễn Thị Thu Huyền 05.6.1987 Hà Nội
7 Lê Minh Khang 18.8.1984 Hà Nội
8 Nguyễn Thị Bảo Lộc 18.12.1991 Nghệ An
9 Phạm Hùng Long 01.12.1995 Hà Nội
10 Trần Quốc Minh 17.12.1995 Hà Nội
11 Phạm Thị Hoài Phương 23.8.1988 Nam Định
12 Mai Thị Thu Phương 02.03.1984 Nam Định
13 Đỗ Thu Thảo 01.9.1991 Hải Phòng
14 Uông Thị Mai Trang 20.4.1985 Hà Tĩnh
15 Đàm Ngọc Trinh 13.8.1975 Hà Nội
16 Đặng Thị Cẩm Vân 21.11.1989 Hà Nội
17 Vũ Hoàng Yến 18.10.1978 Yên Bái

Danh sách gồm 17 học viên.