Home / Tin Tức / Danh sách phòng thi lớp TCCN khóa K16

Danh sách phòng thi lớp TCCN khóa K16

dang ky hoc
×

Hãy gọi ngay cho Trung tâm nếu bạn ngại đăng ký .

Sinh ViênNgười đi làm

Danh sách phòng thi lớp TCCN khóa K16

DANH SÁCH PHÒNG THI

LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TCCN KHÓA K16

[tinlienquan]

Phòng thi số 1

STT SBD Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh
1 1 Bùi Bội Minh Anh 13/07/1982 Hà Nội
2 2 Trương Thị Lan Anh 03/06/1992 Hà Nam
3 3 Nguyễn Tuấn Anh 04/07/1990 Hà Nội
4 4 Nguyễn Lan Anh 12/04/1993 Ninh Bình
5 5 Nguyễn Thị Nguyệt Anh 02/08/1992 Hà Nội
6 6 Lục Thị Ngọc Anh 06/08/1994 Hà Giang
7 7 Nguyễn Thị Ngọc Anh 25/10/1994 Vĩnh Phúc
8 8 Hoàng Thế Anh 18/09/1983 Hà Nội
9 9 Nguyễn Thị Lan Anh 21/11/1993 Vĩnh Phúc
10 10 Nguyễn Thị Vân Anh 17/06/1993 Hưng Yên
11 11 Đinh Thị Hồng Anh 11/10/1993 Hà Nội
12 12 Lê Thị Ngọc Anh 07/12/1994 Bắc Ninh
13 13 Đinh Thị Kim Anh 22/10/1993 Bắc Ninh
14 14 Nguyễn Thị Ánh 08/10/1992 Bắc Ninh
15 15 Vũ Thị Ngọc Bích 18/10/1993 Hà Nội
16 16 Lưu Tự Bình 11/01/1984 Hòa Bình
17 17 Trịnh Văn Bình 02/02/1992 Hòa Bình
18 18 Đỗ Thị Chanh 02/03/1993 Vĩnh Phúc
19 19 Trần Linh Chi 26/08/1991 Hà Nội
20 20 Lưu Khánh Chi 27/05/1994 Bắc Ninh
21 21 Doanh Thị Hồng Chuyên 31/05/1994 bắc kan
22 22 Phạm Thị Ngọc Diệp 03/08/1993 Hải Phòng
23 23 Trần Công Định 02/08/1991 Vĩnh Phúc
24 24 Lê Thị Hà Đông 29/10/1994 Quảng Ninh
25 25 Hứa Xuân Đồng 25/08/1984 Thanh Hóa
26 26 Đinh Quang Đức 03/11/1993 Quảng Ninh
27 27 Lê Thị Dung 26/05/1988 Bắc Giang
28 28 Nguyễn Phương Dung 19/09/1994 Nam Định
29 29 Nguyễn Thị Phương Dung 15/08/1993 Phú Thọ
30 30 Ngô Thị Thùy Dương 18/08/1992 Bắc Ninh
31 31 Nguyễn Thị Thùy Dương 20/03/1993 Bắc Giang
32 32 Phạm Thị Hồng Duyên 01/11/1985 Hà Nội
33 33 Đinh Thị Giang 26/03/1993 Nam Định
34 34 Nguyễn Hương Giang 28/06/1991 Hà Nội
35 35 Phạm Hương Giang 16/12/1993 Hà Nội
36 36 Chu Hoàng Hương Giang 02/09/1993 Hưng Yên
37 37 Nguyễn Thu 05/05/1990 Hà Nội
38 38 Lương Thị Thu 01/08/1986 Phú Thọ
39 39 Đặng Thị 20/08/1986 Hà Nội
40 40 Nguyễn Thái 17/12/1993 Hưng Yên
41 41 Nguyễn Thị 18/12/1993 Vĩnh Phúc
42 42 lê Thị Thu 19/01/1993 Điện Biên

Phòng thi số 2

1 43 Trần Thị Hoàng Hải 13/11/1976 Tuyên Quang
2 44 Trịnh Thị Thu Hằng 17/01/1993 Quảng Ninh
3 45 Chu Thị Hằng 24/09/1993 Hưng Yên
4 46 Hà Thị Hạnh
5 47 Phùng Thị Hạnh 27/08/1992 Thái Nguyên
6 48 Phan Thị Hạnh 26/06/1993 Thái Bình
7 49 Nguyễn Duy Hào 29/08/1989 Hà Nội
8 50 Hoàng Thị Hảo 19/03/1993 Hà Nội
9 51 Trịnh Thị Hảo 23/07/1978 Hà  Nội
10 52 Nguyễn Thị Hiên 05/06/1993 Hà Nội
11 53 Đoạn Minh Hiến 28/08/1993 Lạng Sơn
12 54 Phạm Thị Hiền 09/11/1986 Hải Dương
13 55 Nguyễn Hoàng Thương Hiền 20/03/1992 Phú Thọ
14 56 Nguyễn Minh Hiền 02/02/1993 Vĩnh Phúc
15 57 Đoàn Thị Hiền 11/06/1992 Ninh Bình
16 58 Tạ Thị Thu Hiền 27/04/1993 Phú Thọ
17 59 Nguyễn Thị Thanh Hoa 25/11/993 Quảng Ninh
18 60 Nguyễn Thị Khánh Hòa 11/02/1993 Bắc Ninh
19 61 Nguyễn Phương Hoài 13/10/1991 Hà Nội
20 62 Lê Thị Hoài 13/08/1992 Thái Nguyên
21 63 Nguyễn Thị Hoài 22/12/1994 Nam Định
22 64 phạm Thị Hồng 23/01/1993 Thái Bình
23 65 Nguyễn Thị Hợp 25/09/1993 Vĩnh Phúc
24 66 Vũ Thị Huế 08/02/1993 Thái Bình
25 67 Khúc Thị Huế 10/09/1993 Thái Bình
26 68 Dương Mai Huệ 19/02/1992 Cao Bằng
27 69 Đinh Thị Huệ 20/02/1992 Hà Nội
28 70 Phạm Thị Huệ 17/05/1992 Hải Phòng
29 71 Vũ Thị Huệ 03/05/1994 Hải Dương
30 72 Ngô Thị Huệ 02/09/1993 Bắc Ninh
31 73 Phùng Thị Huệ 19/02/1993 Hà Nội
32 74 Nguyễn Tuấn Hưng 14/06/1977 Bắc Giang
33 75 Sái Hoàng Mai Hương 29/06/1992 Phú Thọ
34 76 Nguyễn Thị Hương 05/11/1993 Hà Nội
35 77 Nguyễn Thị Hương 19/02/1993 Phú Thọ
36 78 Lã Thị Hương 12/07/1993 Nam Định
37 79 Lê Thanh Hương 10/11/1994 Hà Nội
38 80 Dương Thu Hương 23/01/1993 Hà Nội
39 81 Cao Thị Lan Hương 26/10/1993 Hưng Yên
40 82 Chử Thị Lan Hương 24/11/1993 Phú Thọ
41 83 Phạm Lan Hương 07/04/1993 Ninh Bình
42 84 Nguyễn Thị Minh Hương 22/03/1993 Hà Nội
43 85 Lê Thị Lan Hương 19/11/1993 Hà Nội
44 86 Lê Thị Hường 25/10/1989 Bắc Giang
45 87 Nguyễn Hoàng Thanh Hường 05/12/1993 Nam Định
46 88 An Thị Thu Hường 29/07/1992 Ninh Bình
47 89 Khúc Thị Huyên 03/02/1989 Hưng Yên
48 90 Trần Thị Huyền 09/04/1987 Tuyên Quang
49 91 Nguyễn Thị Huyền 14/08/1993 Bắc Giang
50 92 Tô Thị Ngọc Huyền 21/11/1994 Hải Dương
51 93 An Thị Thúy Huyền 27/09/1992 Hà Giang
52 94 Nguyễn Thị Thanh Huyền 31/12/1993 Hà Nội
53 95 Nguyễn Thị Thu Huyền 27/12/1989 Ninh Bình
54 96 Lê Thị Huyền 02/09/1991 Thanh Hóa
55 97 Nguyễn Thị Lệ Khanh 05/04/1992 Thái Bình
56 98 Lê Văn Khôi 12/05/1990 Hà Nội
57 99 Phan Thị Lai 15/02/1991 Nghệ An
58 100 Phùng Thị Thanh Lam 26/12/1993 Hà Nội
59 101 Nguyễn Tùng Lâm 20/08/1993 Phú Thọ
60 102 Nguyễn Thị Hoàng Lan 01/02/1994 Hà Nội

Phòng thi số 3

1 103 Nguyễn Thị Hương Lan 10/08/1993 Hà Nam
2 104 Hoàng Thị Lan 15/06/1991 Hà Nội
3 105 Lê Thị Lan 21/03/1993 Hà Nội
4 106 Nguyễn Thị Lan 27/05/1994 Nam Định
5 107 Đinh Thị Làn 06/03/1993 Bắc Giang
6 108 Đỗ Đình Lân 02/02/1984 Bình Định
7 109 Mẫn Thị Liên 11/02/1993 Bắc Ninh
8 110 Đặng Thị Liên 27/01/1993 Thái Bình
9 111 Mai Thị Liên 27/09/1993 Lạng Sơn
10 112 Lê Thị Liên 03/10/1993 Phú Thọ
11 113 Đinh Thị Linh 29/01/1994 Ninh Bình
12 114 Nguyễn Phương Linh 11/11/1991 Hà Nội
13 115 Nguyễn Thùy Linh 13/08/1994 Hà Nội
14 116 Lê Trúc Linh 25/05/1994 Lạng Sơn
15 117 Nguyễn Thị Diệu Linh 12/11/1993 Hà Nội
16 118 Lê Diệu Linh 11/05/1993 Hưng Yên
17 119 Nguyễn Văn Linh 24/07/1992 Vĩnh Phúc
18 120 Phùng Thế Lính 02/05/1993 Yên Bái
19 121 Trịnh Trọng Loan 26/07/1993 Quảng Ninh
20 122 Quách Tự Lộc 25/07/1986 Hòa Bình
21 123 Đỗ Thành Long 28/07/1984 Hà Nội
22 124 Nguyễn Công Long 06/03/1993 Hà Nội
23 125 Nguyễn Thị Lương 12/04/1992 Thái Nguyên
24 126 Dương Thị Ly 12/10/1990 Bắc Ninh
25 127 Hứa Kiều Ly 16/05/1994 Hà Nội
26 128 Nguyễn Thị 05/12/1991 Thái Bình
27 129 Hoàng Thị 26/02/1993 Ninh Bình
28 130 Nguyễn Thị 04/02/1993 Phú Thọ
29 131 Vũ Thị Mai 02/05/1991 Vĩnh Phúc
30 132 Nguyễn Thị Thu Mây 28/03/1993 Hà Nội
31 133 Đoàn Thị Diễm My 15/01/1994 Thái Bình
32 134 Quách Văn Nam 30/04/1993 Thái Bình
33 135 Bùi Thị Nga 03/05/1965
34 136 Phạm Quỳnh Nga 22/12/1994 Phú Thọ
35 137 Trần Thị Thúy Nga 03/07/1986 Hà Nội
36 138 Hán Hữu Ngà 03/04/1989 Phú Thọ
37 139 Trần Thị Thúy Ngân 11/09/1994 Hà Nội
38 140 Phạm Thị Ngân 03/02/1994 Thái Bình
39 141 Lê Thị Thúy Ngân 16/02/1993 Hưng Yên
40 142 Vũ Thị Thúy Ngân 11/11/1993 Hà Nội
41 143 Tạ Thanh Nghị 09/09/1993 Phú Thọ
42 144 Bùi Thị Ngoan 04/02/1993 Thái Bình
43 145 Phùng Thị Hồng Ngoan 26/07/1991 Hà Nội
44 146 Lê Thị Hồng Ngọc
45 147 Vương Bá Ngọc 17/02/1987 Hải Dương
46 148 Nguyễn Khánh Ngọc 29/01/1989 Hòa Bình
47 149 Nguyễn Thị Hồng Nguyên 28/03/1991 Vĩnh Phúc
48 150 Nguyễn Minh Nguyệt 25/03/1993 Hà Nội
49 151 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 01/03/1983 Nam Định
50 152 Trần Thị Thanh Nhàn 30/09/1992 Hải Phòng
51 153 Trần Thị Nhàn 28/04/1993 Hưng Yên
52 154 Bùi Xuân Nhất 13/11/1992 Hà Nội
53 155 Vũ Thị Hồng Nhung 25/04/1991 Hà Nội
54 156 Nguyễn Thị Nhung 25/12/1989 Hải Phòng
55 157 Phạm Thị Nhung 16/03/1993 Nam Định
56 158 Nguyễn Thị Hồng Nhung 26/07/1994 Vĩnh Phúc
57 159 Vũ Thị Hồng Nhung 14/01/1994 Hải Dương
58 160 Phan Thị Thùy Nhung 12/05/1993 Quảng Bình
59 161 Vũ Thị Nhường 20/02/1990 Ninh Bình
60 162 Nguyễn Thị Ninh 12/06/1993 Bắc Giang
61 163 Phạm Thị Kiều Oanh 10/03/1991 Hải Dương
62 164 Võ Anh Phương 06/12/1970 Hà Nội
63 165 Nguyễn Thu Phương 22/07/1994 Nam Định
64 166 Lê Thị Phương 23/08/1993 Quảng Ninh
65 167 Hoàng Thị Hà Phương 24/11/1994 Nam Định

Phòng thi số 4

1 168 Nguyễn Thị Phương 14/11/1993 Bắc Ninh
2 169 Võ Minh Phương 23/01/1976 Hà Nội
3 170 Bùi Thị Phương 07/02/1989 Thái Bình
4 171 Đặng Ánh Phượng 02/08/1994 Thái Bình
5 172 Nguyễn Thị Kim Phượng 29/10/1991 Khánh Hòa
6 173 Nguyễn Thị Bích Phượng 30/06/1993 Hà Nội
7 174 Đặng Thị Phượng 06/11/1993 Nam Định
8 175 Nguyễn Thị Ánh Phượng 07/09/1993 Hà Nội
9 176 Nguyễn Thị Phượng 05/05/1992 Hà Nội
10 177 Đinh Thị Phượng 18/06/1993 Hà Nội
11 178 Bùi Thị Hồng Phượng 04/03/1993 Hà Nội
12 179 Nguyễn Vũ Quân 28/01/1990 Hà Nội
13 180 Vũ Văn Quang 25/12/1985 Thanh Hóa
14 181 Phan Minh Quang 28/03/1992 `Lạng Sơn
15 182 Nguyễn Minh Quý 25/11/1988 Hà Giang
16 183 Ngô Thị Quyên 04/01/1993 BắcNinh
17 184 Nguyễn Thị Quyên 13/05/1992 Thái Bình
18 185 Nguyễn Thị Quyên 14/02/1992 Thái Bình
19 186 Đinh Thị Quyên 03/09/1993 Nam Định
20 187 Nguyễn Thị Tám 24/02/1994 Hải Dương
21 188 Phạm Thị Tâm 23/03/1992 Ninh Bình
22 189 Vũ Thị Thanh Tâm 18/09/1994 Thái Bình
23 190 Lê Thị Thắm 20/09/1993 Hà Nội
24 191 Vũ Thị Thanh 05/05/1993 Nam Định
25 192 Lê Phương Thanh 07/05/1979 Hà Nội
26 193 Chu Thị Thanh 25/07/1993 Vĩnh Phúc
27 194 Lê Thị Thanh 02/11/1992 Thái Bình
28 195 Nguyễn Thị Thanh 19/08/1988 Hà Nội
29 196 Trần Kim Thanh 23/02/1994 Hà Nội
30 197 Trần Văn Thành 28/07/1975 Quảng Nam
31 198 Đặng Mai Thành 23/11/1979 Hà Nội
32 199 Nguyễn Phương Thảo 05/07/1994 Hưng Yên
33 200 Phan Thu Thảo 19/01/993 Hà Nội
34 201 Nguyễn Thị Hồng Thêu 08/04/1994 hải Dường
35 202 Khuất Thị Thìn 10/07/1989 Hà Nội
36 203 Nguyễn Thị Thoa 05/06/1993 Thái Bình
37 204 Vũ Thị Thơm 28/10/1993 Ninh Bình
38 205 Nguyễn Minh Thu 17/12/1987 Hà Nội
39 206 Phạm Thị Thu 15/03/1986 Bắc Giang
40 207 Nguyễn Thị Minh Thu 28/08/1987 Hà Nội
41 208 Phan Thị Thuận 12/02/1994 Nghệ An
42 209 Nguyễn Thị Kim Thuận 09/10/1993 Hà Nội
43 210 Nguyễn Thị Thanh Thúy 22/03/1982 Phú Thọ
44 211 Phạm Thị Ngọc Thúy 12/11/1993 Hà Nam
45 212 Vũ Thị Thúy 28/07/1993 Nam Định
46 213 Lê Thị Hồng Thúy 30/04/1985 Hà Nội
47 214 Đào Hồng Thủy 25/04/1985 Quảng Ninh
48 215 Đỗ Thị Thủy 04/03/1993 Hưng Yên
49 216 Nguyễn Thị Thanh Thủy 04/06/1993 Hà Nội
50 217 Lưu Thị Thủy 18/02/1993 Hà Nội
51 218 Nguyễn Hương Thủy 25/12/1991 Hà Nội
52 219 Nguyễn Lệ Thủy 16/03/1993 Nam Định
53 220 Bùi Thị Thủy 09/09/1993 Hải Dương
54 221 Nguyễn Thị Thủy 21/03/1993 Hà Tĩnh
55 222 Phạm Thị Thủy 26/08/1983 Hải Dương
56 223 Phạm Thị Tiến 08/10/1993 Bắc Ninh
57 224 Ngô Thị Toán 20/11/1987 Bắc Ninh
58 225 Nguyễn Hữu Toàn 18/03/1993 Bắc Ninh
59 226 Nguyễn Thị Trâm 22/02/1992 Hà Nội
60 227 Nguyễn Thu Trang 12/01/1992 Hà Nội

Phòng thi số 5

1 228 Đồng Thị Minh Trang 23/08/1992 Vĩnh Phúc
2 229 Phạm Thu Trang 12/02/1988 Hà Nội
3 230 Lê Thị Trang 15/09/1994 Thanh Hóa
4 231 Đặng Thị Như Trang 09/10/1992 Thái Nguyên
5 232 Trần Thị Huyền Trang 24/08/1988 Ninh Bình
6 233 Nguyễn Thu Trang 03/07/1991 Hà Nội
7 234 Nguyễn Thị Huyền Trang 04/09/1993 Hà Nội
8 235 Trần Thị Thu Trang 19/06/1992 Liên xô cũ
9 236 Đỗ Thị Vân Trang 26/06/1994 Vĩnh Phúc
10 237 Nguyễn Thị Minh Trang 16/12/1992 Ninh Bình
11 238 Nguyễn Thị Thu Trang 04/06/1987 Hà Nội
12 239 Đặng Thanh Trang 10/06/1992 Hà Nội
13 240 Trịnh Thị Thu Trang 27/07/1993 Hà Nội
14 241 Đặng Kiều Trang 13/03/1992 Hòa Bình
15 242 Nguyễn Thị Kiều Trang 18/10/1993 Nam Định
16 243 Nguyễn Thùy Trang 20/11/1993 Hưng Yên
17 244 Trần Thị Trinh 03/11/1994 Hà Tĩnh
18 245 Doãn Văn Trường 18/08/1989 Phú Thọ
19 246 Cấn Trần Ngọc 06/02/1982 Hà Nội
20 247 Nguyễn Thanh Tùng 30/05/1993 Hà Nội
21 248 Dương Bách Tùng `11/02/1987 Hà Nội
22 249 Lê Thị Tươi 30/09/1992 Hà Nam
23 250 Đỗ Thị Thanh Tuyến 02/09/1993 Phú Thọ
24 251 Đỗ Thị Tuyến 04/09/1993 Hà Nội
25 252 Hoàng Văn Tuyền 28/06/1990 Hà Nội
26 253 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 23/03/1990 Hà Nội
27 254 Nguyễn Ngọc Tuyết 05/03/1993 Phú Thọ
28 255 Nguyễn Thị 10/08/1985 Hải Phòng
29 256 Thái Hoàng Vân 05/07/1993 Hòa Bình
30 257 Lê Thị Anh Vân 14/10/1993 Bắc Giang
31 258 Cấn Thị Hồng Vân 23/12/1993 Hà Nội
32 259 Nguyễn Thị Việt 12/05/1994 Hà Nội
33 260 Phạm Thị Xuân 27/10/1993 Nghệ An
34 261 Nguyễn Hương Xuân 11/11/1993 Hải Phòng
35 262 Trần Thị Yến 20/10/1994 Bắc Ninh
36 263 Hoàng Hải Yến 17/11/1992 Hà Nội
37 264 Nguyễn Thị Hải Yến 24/11/1984 Hà Nội
38 265 Nguyễn Thị Hải Yến 30/10/1993 Hưng Yên
39 266 Lê Thị Hải Yến 15/08/1993 Hưng Yên
40 267 Đỗ Thị Yến 11/04/1994 Hà Nội
41 268 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 23/09/1991 Hà Nội
42 269 Phạm Thị Hồng Thắm 05/02/1994 Phú Thọ
43 270 Đào Phương Diệu Liên 13/11/1991 Hà Nội
44 271 Nguyễn Thị Như Yến 07/09/1993 Nam Định
45 272 Lê Thị Hải Yến 05/01/1993 Hưng Yên
46 273 Nguyễn Thị Huế 01/01/1993 Hưng Yên
47 274 Đoàn Thị Ngọc Hiệp 19/10/1993 Hà Nội
48 275 Nguyễn Thị Thu 03/06/1993 Hà Nội
49 276 Hoàng Thị Quỳnh Trang 29/12/1993 Hà Nội
50 277 Nguyễn Thu Nga 05/07/1993 Hưng Yên
51 278 Phạm Văn Quyết 13/05/1988 Ninh Bình
52 279 Nguyễn Thị Hiệp 13/06/1992 Quảng Ninh
53 280 Đỗ Thị Linh Giang 02/08/1993 Hà Nội
54 281 Trịnh Đình Lực 11/08/1993 Bắc Kạn
55 282 Vũ Xuân Quý 26/01/1993 Hà Nội
56 283 Nguyễn Thị Hải Yến 25/07/1994 Hà Tây
57 284 Trần Kim Thanh 23/02/1994 Hà Nội
58 285 Mạc Thị Kim Phương 01/07/1990 Hải Dương
59 286 Hoàng Thị Hoài 04/06/1993 Thanh Hóa

1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao (2) Đánh giá