Danh sách thiếu hồ sơ lớp giảng viên K07

Danh sách thiếu hồ sơ lớp giảng viên K07. Hạn nộp hồ sơ lớp giảng viên K07 ngày 02/08/2014 tại trung tâm. Học viên kiểm tra kỹ lại họ tên, ngày sinh, nơi sinh. Nếu có sai sót vui lòng coment phần bình luận để trung tâm sửa lại thông tin cho các bạn.

DANH SÁCH THIẾU HỒ SƠ LỚP NVSP

GIẢNG VIÊN CĐ-ĐH K07

 

Quản lý lớp:    Phan Thị Bích Hảo:  

Lớp Trưởng:   Nguyễn Xuân Tuấn

Lớp phó:          Nguyễn Thị Yến

            Ghi chú:                 x  :   đã nộp

STT HỌ TÊN NGÀY SINH GT NƠI SINH 2 ảnh 3×4 Phiếu đăng ký Chứng minh thư Giấy khai sinh Bằng tốt nghiệp
           1 Hoàng Nguyệt Anh 24/12/1992 Nữ Hà Nội x x x x x
           2 Hà Thị Hồng Anh 13/01/1989 Nữ Hà Nội
           3 Vũ Thị Lan Anh 29/05/1991 Nữ Hà Nội
           4 Bế Hoài Anh 16/08/1990 Nữ Quảng Ninh
           5 Nguyễn Phương Anh 28/08/1990 Nữ Hà Nội
           6 Hoàng Ly Anh 24/09/1968 Nữ Hà Nội
           7 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 13/10/1985 Nữ Hà Nội
           8 Phạm Thị Bình 28/02/1986 Nữ Thái Bình
           9 Trần Thị Cải 22/12/1990 Nữ Bắc Ninh
         10 Nguyễn Thị Hồng Chi 25/05/1992 Nữ Thanh Hóa
         11 Chử Minh Chí 28/08/1989 Nam Phú Thọ x x x x x
         12 Nguyễn Trọng Chức 19/08/1986 Nam Hà Nội x x x x x
         13 Nguyễn Duy Cường 02/02/1991 Nam Nghệ An x x x x
         14 Nguyễn Trọng Đại 12/11/1981 Nam Thái Bình x x x x x
         15 Trần Trọng Đại 27/06/1991 Nam Hà Nội
         16 Nguyễn Thùy Dung 25/07/1988 Nữ Hà Nội
         17 Nguyễn Tiến Dũng 29/04/1991 Nam Phú Thọ
         18 Trịnh Trí Dũng 03/08/1989 Nam Hà Nội
         19 Ngô Thùy Dương 23/10/1990 Nữ Hà Nội
         20 Tống Đức Duy 20/09/1991 Nam Hà Nội
         21 Nguyễn Thị Mai Duyên 22/09/1988 Nữ Nam Định
         22 Vũ Văn Giang 23/07/1992 Nam Lào Cai
         23 Đặng Thị Giang 12/01/1992 Nữ Nam Định
         24 Đinh Ngọc 30/11/1985 Nữ Nam Định x x x x x
         25 Phạm Thị Bắc 02/05/1990 Nữ Hà Nội
         26 Nguyễn Thanh 01/01/1988 Nam Lào Cai x x x x x
         27 Phạm Thị Ngọc 13/11/1978 Nữ Hà Nội
         28 Nguyễn Minh Hải 18/10/1982 Nam Hà Nội x x x x x
         29 Trần Thị Hằng 10/10/1982 Nữ Thanh Hóa
         30 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 20/02/1991 Nữ Bắc Ninh x x x x x
         31
         32 Trần Thị Hiền 01/01/1992 Nữ Nam Định
         33 Đào Đình Hiệp 20/07/1991 Nam Sông Bé
         34 Trần Ngọc Hiệp 19/11/1991 Nam Hà Nội
         35 Đậu Công Hiệp 21/06/1992 Nam Hà Nội
         36 Lê Trung Hiếu 20/04/1986 Nam Hưng Yên x x x
         37 Bùi Thị Hiếu 28/07/1991 Nữ Ninh Bình x x x x x
         38 Bùi Đức Hiếu 03/12/1988 Nam Hà Nội
         39 Trần Thị Hoa 09/12/1989 Nữ Bắc Ninh x x x x x
         40 Nguyễn Thị Hoa Nữ
         41 Nguyễn Thái Hòa 31/12/1987 Nữ Bắc Ninh
         42 Phạm Đình Hoạch 20/03/1990 Nam Hải Dương
         43 Lê Văn Hùng 23/11/1987 Nam Phú Thọ
         44 Lê Thị Thu Hương 07/08/1985 Nữ Thái Bình x x x
         45 Đỗ Thu Hương 26/11/1991 Nữ Thái Bình
         46 Trần Thị Lệ Huyên 23/09/1978 Nữ Quảng Trị x x x x
         47 Nguyễn Thanh Huyền 11/11/1992 Nữ Bắc Giang
         48 Cao Thanh Huyền 05/07/1990 Nữ Hà Nam
         49 Phạm Minh Huyền 07/04/1989 Nữ Hà Nội
         50 Phạm Thị Huyền 31/05/1984 Nữ Vĩnh Phúc x x x x x
         51 Nguyễn Thị Khánh Huyền 29/07/1991 Nữ Nghệ An
         52 Trần Mạnh Khải 27/10/1983 Nam Hà Nội
         53 Hoàng Trọng Khang 30/03/1973 Nam Quảng Trị
         54 Trần Thị Phương Liên 02/11/1990 Nữ Khánh Hòa
         55 Lê Thùy Liên 31/01/1987 Nữ Hà Nội x x
         56 Nguyễn Khánh Linh 16/07/1989 Nữ Thanh Hóa Viện
         57 Lê Thị Mỹ Linh 23/11/1993 Nữ Bắc Giang
         58 Nguyễn Thị Nguyệt Loan 02/10/1986 Nữ Bắc Ninh
         59 Ngô Thị Bích Lợi 20/11/1990 Nữ Bắc Giang
         60 Nguyễn Hoàng Long 18/03/1986 Nam Bắc Ninh
         61 Nguyễn Thành Long 21/06/1989 Nam Hà Nội
         62 Nguyễn Văn Luân 14/03/1989 Nam Hà Nội
         63 Phùng Thị Tuyết Mai 25/07/1992 Nữ Vĩnh Phúc x x x x x
         64 Nguyễn Phương Mai 18/01/1990 Nữ Hà Nội x x x x x
         65 Vũ Thị Mai 21/04/1994 Nữ Bắc Ninh
         66 Nguyễn Thị Ngọc Mai 28/10/1992 Nữ Hà Nội x x x x
         67 Đỗ Thị Tiến Mai 10/11/1988 Nữ Thái Nguyên x x x x
         68 Nguyễn Hữu Mạnh 20/07/1984 Nam Bắc Ninh
         69 Nguyễn Thị Kim Mến 20/12/1992 Nữ Hà Nội x x x x x
         70 Đặng Kim Minh 06/10/1983 Nam Nam Định
         71 Đặng Đỗ Mười 15/06/1991 Nam Hải Dương x x x x x
         72 Phạm Ngọc Mỹ 31/07/1988 Nữ Thanh Hóa x x x
         73 Phạm Đình Nam 28/08/1990 Nam Thanh Hóa x x x x x
         74 Phan Thị Nga 19/10/1990 Nữ Vĩnh Phúc x x x x
         75 Ngọ Văn Nghiêm 24/10/1990 Nam Bắc Giang x x x x x
         76 Phạm Sỹ Nguyên 15/04/1990 Nam Đăk Lăk
         77 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 15/03/1982 Nữ Hà Nội x x x x x
         78 Mai Thị Thanh Nhung 20/11/1990 Nữ Thanh Hóa
         79 Phạm Thị Phương Nhung 12/11/1987 Nữ Quảng Ninh x x
         80 Trần Thị Kim Oanh 06/03/1978 Nữ Nghệ An
         81 Nguyễn Thị Phượng 17/12/1985 Nữ Bắc Giang
         82 Ngô Trọng Quân 08/07/1991 Nam Bắc Giang
         83 Nguyễn Quý 05/08/1992 Nam Thanh Hóa x x x x
         84 Trương Thị Quý 15/07/1991 Nữ Ninh Bình
         85 Nguyễn Văn Sơn 26/12/1986 Nam Bắc Ninh
         86 Nguyễn Trọng Sự 11/11/1989 Nam Nam Định
         87 Nguyễn Thành Tâm Nữ
         88 Nguyễn Thành Tâm 25/07/1974 Nữ Thanh Hóa
         89 Nguyễn Hữu Tân 10/02/1992 Nam Ninh Bình
         90 Phạm Văn Tạo 14/07/1984 Nam Hà Nội
         91 Nguyễn Thị Thái 06/10/1992 Nữ Nam Định x x x x x
         92 Vũ Trí Thái 29/09/1991 Nữ Bắc Giang
         93 Nguyễn Phương Thanh 19/09/1989 Nữ Yên Bái Viện
         94 Phạm Thị Thảo 18/05/1991 Nữ Thái Bình
         95 Nguyễn Thị Thi 26/12/1987 Nữ Bắc Ninh x x x
         96 Trần Thị Thu 20/10/1992 Nữ Thanh Hóa
         97 Nguyễn Thị Thúy 10/03/1983 Nữ Hà Nội x x x x x
         98 Đới Thị Thủy 10/10/1981 Nữ Thanh Hóa
         99 Nguyễn Thị Thủy 24/10/1988 Nữ Hà Nội
       100 Phùng Thu Thủy 08/09/1990 Nữ Hà Nội x x x x x
       101 Hà Thị Phương Trà 25/02/1991 Nữ Hà Nội
       102 Hoàng Thu Trang 30/07/1992 Nữ Hà Nội
       103 Phạm Thị Mai Trang 13/06/1991 Nữ Thái Nguyên
       104 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 10/11/1990 Nữ Hà Nội
       105 Đỗ Thị Thu Trang 31/10/1982 Nữ Thái Bình x x x x x
       106 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ
       107 Lê Minh Trang 09/08/1991 Nữ Hải Phòng x x x x x
       108 Nguyễn Thị Huyền Trang 30/10/1992 Nữ Hải Phòng x x x x x
       109 Trịnh Anh Tuân 24/08/1980 Nam Thái Bình
       110 Nguyễn Xuân Tuấn 29/12/1977 Nam Thanh Hóa x x x x x
       111 Lê Thị Tuyền 26/09/1989 Nữ Hà Nội
       112 Phạm Ngọc Tuyển 09/10/1990 Nam Nam Định
       113 Bùi Thị Hồng Tuyết 21/03/1991 Nữ Thái Binh x x x x x
       114 Đào Ánh Tuyết 20/07/1989 Nữ Tuyên Quang
       115 Đào Hồng Vân 13/11/1989 Nữ Hải Dương x x x x x
       116 Mai Thị Vân 04/11/1991 Nữ Thanh Hóa x x x x x
       117
       118 Đỗ Thị Đào Xuân 20/12/1991 Nữ Lào Cai
       119 Nguyễn Thị Xuân 28/04/1989 Nữ Hải Dương
       120 Nguyễn Thị Xuân 21/02/1990 Nữ Bắc Ninh
       121 Nguyễn Thị Yến 26/10/1991 Nữ Thanh Hóa x x x x x
       122 Nguyễn Thị Yến 28/11/1988 Nữ Bắc Giang

 

Danh sách thiếu hồ sơ lớp giảng viên K07

2 thoughts on “Danh sách thiếu hồ sơ lớp giảng viên K07

-->