Danh sách thực tập lớp TCCN K16B

Danh sách thực tập lớp TCCN K16B

DANH SÁCH THỰC TẬP 

LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TCCN KHÓA K16B

Ngày 14/03/2015

Thời gian thực tập:

Buổi sáng: từ số thứ tự 01 đến 49

Buồi chiều: từ số thứ tự 50 đến 98

1 Đinh Thị Kim Anh Bắc Ninh
2 Hoàng Thế Anh 9/18/1983 Hà Nội
3 Nguyễn Thị Lan Anh Vĩnh Phúc
4 Nguyễn Thị Ánh 10/8/1992 Bắc Ninh
5 Trịnh Văn Bình 2/2/1992 Hòa Bình
6 Đỗ Thị Chanh 3/2/1993 Vĩnh Phúc
7 Doanh Thị Hồng Chuyên Bắc Kạn
8 Phạm Thị Ngọc Diệp 8/3/1993 Hải Phòng
9 Trần Công Định 8/2/1991 Vĩnh Phúc
10 Đinh Quang Đức Quảng Ninh
11 Nguyễn Thị Phương Dung 8/15/1993 Phú Thọ
12 Ngô Thị Thùy Dương 8/18/1992 Bắc Ninh
13 Nguyễn Thị Thùy Dương Bắc Giang
14 Lê Thị Thu Điện Biên
15 Nguyễn Thị 12/18/1993 Vĩnh Phúc
16 Chu Thị Hằng 9/24/1993 Hưng Yên
17 Phan Thị Hạnh Thái Bình
18 Phùng Thị Hạnh Thái Nguyên
19 Nguyễn Thị Hiên Hà Nội
20 Đoàn Thị Hiền 6/11/1992 Ninh Bình
21 Nguyễn Minh Hiền Vĩnh Phúc
22 Tạ Thị Thu Hiền Phú Thọ
23 Nguyễn Thị Thanh Hoa 11/25/1993 Quảng Ninh
24 Phạm Thị Hồng 1/23/1993 Thái Bình
25 Nguyễn Thị Hợp 9/25/1993 Vĩnh Phúc
26 Khúc Thị Huế Thái Bình
27 Vũ Thị Huế 2/8/1993 Thái Bình
28 Ngô Thị Huệ Bắc Ninh
29 Phùng Thị Huệ 2/19/1993 Hà Nội
30 Vũ Thị Huệ Hải Dương
31 Cao Thị Lan Hương 10/26/1993 Hưng Yên
32 Chử Thị Lan Hương 11/20/1993 Phú Thọ
33 Dương Thu Hương Hà Nội
34 Lã Thị Hương Nam Định
35 Lê Thị Lan Hương 11/19/1993 Hà Nội
36 Nguyễn Thị Hương 2/19/1993 Phú Thọ
37 Nguyễn Xuân Hương 11/11/1993 Hải Phòng
38 An Thị Thu Hường Ninh Bình
39 Lê Văn Khôi 5/12/1990 Hà Nội
40 Nguyễn Trung Kiên Hà Nội
41 Phan Thị Lai Nghệ An
42 Nguyễn Tùng Lâm 8/20/1993 Phú Thọ
43 Lê Thị Lan Hà Nội
44 Đặng Thị Liên 1/27/1993 Thái Bình
45 Đào Phương Diệu Liên 11/13/1991 Hà Nội
46 Mai Thị Liên Lạng Sơn
47 Nguyễn Thị Diệu Linh Hà Nội
48 Nguyễn Văn Linh 7/24/1992 Vĩnh Phúc
49 Trịnh Trọng Loan 7/26/1993 Quảng Ninh
50 Hoàng Thị 2/26/1993 Ninh Bình
51 Nguyễn Thị 2/4/1993 Phú Thọ
52 Nguyễn Thị 12/5/1991 Thái Bình
53 Quách Văn Nam 4/30/1993 Thái Bình
54 Trần Thị Thúy Nga 7/3/1986 Hà Nội
55 Hán Hữu Ngà Phú Thọ
56 Lê Thị Thúy Ngân 2/16/1993 Hưng Yên
57 Phạm Thị Ngân 12/3/1994 Thái Bình
58 Bùi Thị Ngoan 2/4/1993 Thái Bình
59 Nguyễn Hồng Nguyên Vĩnh Phúc
60 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 3/1/1983 Nam Định
61 Trần Thị Nhàn 4/28/1993 Hưng Yên
62 Bùi Xuân Nhất 11/13/1992 Hà Nội
63 Nguyễn Thị Hồng Nhung 7/26/1994 Vĩnh Phúc
64 Phạm Thị Nhung 3/16/1993 Nam Định
65 Phan Thị Thùy Nhung 5/12/1993 Quảng Bình
66 Vũ Thị Nhường 2/20/1990 Ninh Bình
67 Đặng Thị Phương Nam Định
68 Nguyễn Thị Phương Bắc Ninh
69 Đinh Thị Phượng 6/18/1993 Hà Nội
70 Nguyễn Thị Ánh Phượng 9/7/1992 Hà Nội
71 Phan Minh Quang Lạng Sơn
72 Nguyễn Minh Quý 11/25/1988 Hà Giang
73 Nguyễn Thị Quyên 2/14/1992  Thái Bình
74 Nguyễn Thị Tám 2/24/1994 Hải Dương
75 Chu Thị Thanh Vĩnh Phúc
76 Phan Thu Thảo Hà Nội
77 Vũ Thị Thơm 10/28/1993 Ninh Bình
78 Phạm Thị Thu 3/15/1986 Bắc Giang
79 Vũ Thị Thúy Nam Định
80 Bùi Thị Thủy Hải Dương
81 Nguyễn Lệ Thủy Nam Định
82 Nguyễn Thị Thủy 3/21/1993 Hà Tĩnh
83 Nguyễn Thị Thanh Thủy Hà Nội
84 Đặng Kiều Trang 3/13/1992 Hòa Bình
85 Đỗ Thị Vân Trang 6/26/1994 Vĩnh Phúc
86 Nguyễn Thị Minh Trang Ninh Bình
87 Trần Thu Trang Liên Xô Cũ
88 Trịnh Thị Thu Trang Hà Nội
89 Cấn Trần Ngọc 12/6/1982 Hà Nội
90 Dương Bách Tùng Hà Nội
91 Đỗ Thị Tuyến 9/14/1993 Hà Nội
92 Đỗ Thị Thanh Tuyến 9/8/1993 Phú Thọ
93 Nguyễn Ngọc Tuyết 3/5/1993 Lào Cai
94 Dương Thị Hồng Vân Hà Nội
95 Lê Thị Anh Vân Bắc Giang
96 Thái Hoàng Vân 7/5/1993 Hòa Bình
97 Lê Thị Hải Yến 8/15/1993 Hưng Yên
98 Nguyễn Thị Hải Yến 10/30/1993 Hưng Yên

2 thoughts on “Danh sách thực tập lớp TCCN K16B

-->