Đào tạo An toàn lao động dành cho Giảng viên

Trolltunga, Norway
×

Hãy gọi ngay cho Trung tâm nếu bạn ngại đăng ký 09 7878 4589.

Sinh ViênNgười đi làm

Đào tạo An toàn lao động dành cho Giảng viên. Thời gian đào tạo 8 buổi. Học phí: 3.500.000đ. Cấp Chứng chỉ Giảng viên ATLĐ, VSLĐ sau khóa học.

ĐÀO TẠO AN TOÀN LAO ĐỘNG DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

*** Đối tượng tham dự:

– Người huấn luyện thực hiện huấn luyện cho Tổ chức huấn luyện đủ điều kiện hoạt động hoặc doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện;

 Người huấn luyện chỉ thực hiện huấn luyện đối tượng nhóm 4 tại doanh nghiệp hoặc người huấn luyện thực hành;

– Tốt nghiệp trình độ từ Đại học trở lên, Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm về lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động đối với những học viên tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật và 7 năm đối với những trường hợp còn lại.

*** Thời gian huấn luyện: 08 buổi

Khai giảng hàng tháng

*** Địa điểm học: Tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Nha Trang

*** Kinh phí và chương trình:

*** Người huấn luyện nhóm 4 hoặc huấn luyện thực hành: 

  • Học phí: 3.500.000 đồng/học viên. (không bao gồm lệ phí sát hạch)
  • Chương trình: 40h (không bao gồm thời gian sát hạch)

*** Người huấn luyện chuyên nghiệp:

– Học phí: 5.000.000 đồng/học viên. (không bao gồm lệ phí sát hạch)

– Chương trình: 80h (không bao gồm thời gian sát hạch)

*** Hồ sơ đăng ký học: 

  • 02 Bằng TN Đại học
  • 02 CMND
  • 03 ảnh 3×4
  • 01 giấy xác nhận năm kinh nghiệm (bản đỏ, sao y công chứng)

*** Chứng chỉ cuối khóa:Học viên tham dự khóa Huấn luyện và sát hạch đạt yêu cầu sẽ được cấp Chứng chỉ Giảng viên an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp.

*** Liên hệ: 09 7878 4589 – 09 0407 4589

 

1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao ()