Điểm lớp Văn thư lưu trữ khóa tháng 12-2019

Thông báo điểm lớp Văn thư lưu trữ khóa tháng 12-2019. Học viên được cấp chứng chỉ cuối khóa học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc và vô thời hạn.

THÔNG BÁO ĐIỂM

LỚP KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH – VĂN PHÒNG VÀ VĂN THƯ – LƯU TRỮ

KHÓA HỌC THÁNG 12-2019

TT HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINh ĐIỂM
1 Nguyễn Thị Ánh 04/03/1992 Hưng Yên 7
2 Lê Thị Vân Anh 21/12/1976 Hải Phòng 7
3 Trần Tú Anh 22/12/1991 Hà Nội 8
4 Phan Thị Ngọc Bích 15/12/1982 Hà Nội 8
5 Kim Thị Giang 27/02/1984 Vĩnh Phúc 7
6 Nguyễn Thị Hiền 09/07/1981 Bắc Giang 8
7 Vũ Thị Thanh Huyền 15/08/1982 Hải Dương 8
8 Nguyễn Thị Huệ 01/02/1974 Hà Nội 7
9 Lê Thị Huệ 18/01/1982 Vĩnh Phúc 8
10 Nguyễn Thị Thanh Hường 27/05/1987 Hà Nội 9
11 Thái Thị Thu Hằng 15/12/1979 Nghệ An 8
12 Phùng Văn Hùng 20/10/1983 Vĩnh Phúc 7
13 Ngô Thị Lan 18/05/1987 Hà Nội 7
14 Lê Thị Tuyết Lan 27/03/1991 Phú Thọ 8
15 Nguyễn Thị Linh 20/12/1994 Quảng Ninh 7
16 Nghiêm Khánh Linh 27/05/1998 Thanh Hóa 7
17 Đào Thị Thanh Loan 25/02/1983 Vĩnh Phúc 7
18 Nguyễn Thị Trà My 05/01/1993 Nghệ An 7
19 Lê Thị Hằng Nhung 23/10/1987 Hà Nội 8
20 Nguyễn Thị Ngát 24/08/1979 Vĩnh Phúc 7
21 Trần Kiều Trang 28/08/1998 Yên Bái 8
22 Lê Nữ Tuyết Trinh 08/05/1988 Quảng Bình 8
23 Điêu Thị Hồng Thanh 01/06/1983 Phú Thọ 7
24 Phạm Thị Vóc 05/12/1980 Thái Bình 8
25 Phan Thị Yến 08/01/1983 Vĩnh Phúc 7

Danh sách gồm 25 học viên.