Kết quả thi lớp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng tháng 4-2018

Kết quả thi lớp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng tháng 4-2018

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ THI LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ – HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG

THÁNG 4 – 2018

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh MÔN HỌC
Văn thư – Lưu trữ Hành chính – Văn phòng Tổng TBC Xếp loại
1 Trần Lan Anh 07.12.1990 Hải Phòng 8.0 7.0 7.5 Khá
2 Vũ Thị Phương Chi 15.4.1984 Hải Phòng 9.0 8.0 8.5 Giỏi
3 Lê Thị Dung 17.10.1992 Hải Dương 7.0 8.0 7.5 Khá
4 Nguyễn Thị Thu Hiền 18.9.1979 Hà Nội 7.0 7.0 7.0 Khá
5 Hà Thị Hiếu 13.9.1983 Sơn La 8.0 8.0 8.0 Giỏi
5 Vũ Thị Kim Hoa 14.12.1978 Nam Đinh 8.0 8.0 8.0 Giỏi
7 Đỗ Thị Hoài 15.7.1979 Quảng Ninh 8.0 8.0 8.0 Giỏi
8 Dương Minh Huệ 22.6.1991 TQuang 8.0 8.0 8.0 Giỏi
9 Nguyễn Kim Khánh 30.6.1985 Phú Thọ 8.0 8.0 8.0 Giỏi
10 Bùi Như Mai 20.8.1990 Thanh Hóa 8.0 7.0 7.5 Khá
11 Nguyễn Thị Bích Ngọc 10.9.1991 Hà Nội 8.0 8.0 8.0 Giỏi
12 Bùi Thị Lan Phương 19.10.1987 Hà Tĩnh 7.0 7.0 7.0 Khá
13 Ngô Thị Tâm 05.01.1985 Hà Nội 8.0 8.0 8.0 Giỏi
14 Kiều Thị Minh Tâm 22.12.1989 Hà Nội 8.0 8.0 8.0 Giỏi
15 Hồ Thị Thái 19/6/1984 Hà Tây 8.0 8.0 8.0 Giỏi
16 Mông  Phương Thảo 03.7.1997 Cao Bằng 8.0 9.0 8.5 Giỏi
17 Dương Thị Thu Trang 12.2.1993 Hà Nội 7.0 7.0 7.0 Khá
18 Lưu Văn 08.10.1987 Thái Bình 8.0 8.0 8.0 Giỏi

Chố danh sách: 18 học viên đủ điều kiện được cấp chứng chỉ