Kết quả thi lớp văn thư lưu trữ tháng 02-2018

Kết quả thi lớp văn thư lưu trữ tháng 02-2018

 

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh MÔN HỌC
Văn thư – Lưu trữ Hành chính – Văn phòng  Tổng TBC Xếp loại
1 Trương Thị Bích Anh 03/9/1980 Hưng Yên 7.0 7.0 7.0 Khá
2 Bùi Kim Anh 13/01/1985 Hà Nội 8.0 8.0 8.0 Giỏi
3 Trần Thị Thanh Dung 17/12/1991 Q Ninh 8.0 8.0 8.0 Giỏi
4 Vũ Thùy Dương 25/12/1995 Nam Định 8.5 8.0 8.25 Giỏi
5 Nguyễn Thị Hương Giang 29/6/1985 Hà Nội 7.0 8.0 7.5 khá
6 Phan Thị Hằng 27/1/1984 Lào Cai 8.5 7.5 8.0 Giỏi
7 Đỗ Thị Thùy Hương 01/8/1984 ĐăkLăk 7.5 8.5 8.0 Giỏi
8 Cao Thị Hường 16/5/1981 Hòa Bình 8.0 8.0 8.0 Giỏi
9 Nguyễn ngọc Huyền 19/9/1993 Hà Nội 7.0 7.5 7.25 Khá
10 Vũ Thị Thái Linh 29/5/1984 T. Nguyên 7.5 8.5 8.0 Giỏi
11 Nguyễn Thị 15/11/1991 Hà Nội 8.0 8.0 8.0 Giỏi
12 Đỗ Thị Tuyết Mai 29/7/1984 Thái Bình 7.5 8.5 8.0 Giỏi
13 Hoàng Thị Ngân 09.5.1977 Phú Thọ 8.0 8.5 8.25 Giỏi
14 Lưu Ngọc Oanh 16/6/1993 Hà Nội 8.0 8.5 8.25 Giỏi
15 Trần Thị Minh Phương 15/01/1990 QNinh 8.5 7.5 8.0 Giỏi
16 Trần Thị Phương Thúy 20/05/1992 Hà Nội 7.5 8.5 8.0 Giỏi
17 Lò Thị Thùy 10/9/1994 Lai Châu 7.5 8.5 8.0 Giỏi
18 Nguyễn Thị Bích Thùy 16/9/1983 Hà Tây 8.5 7.5 8.0 Giỏi
19 Phạm Thị Tuyết 29/6/1990 Bắc Ninh 8.0 8.0 8.0 Giỏi

          Danh sách gồm 19 học viên