Khai giảng lớp Giảng viên dạy Kỹ năng sống ngày 1/7/2017

Khai giảng lớp Giảng viên dạy Kỹ năng sống ngày 1/7/2017. Thời gian học: 06 buổi. Học thứ 7, chủ nhật hàng tuần. Cấp chứng chỉ/ chứng nhận cuối khóa học.

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG

LỚP GIẢNG VIÊN NGUỒN DẠY KỸ NĂNG SỐNG

Thời gian thu hồ sơ: Vào hồi 09h00 ngày 25/6/2017

Bắt đầu học từ ngày 1/7/2017

Thời gian học 08 buổi

Học vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần

 

XEM => NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Bình luận bài viết