Khuyến mãi giảm 500K học phí 16/8 đến 22/8/2015

Khuyến mãi giảm 500K học phí 16/8 đến 22/8/2015

Chương trình giảm học phí áp dụng tại Hà Nội

Chi tiết cụ thể như sau:

Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên Đại học, Cao đẳng: 3.000.000đ (Giảm còn 2.500.000đ_

Nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên: 2.200.000đ (Giảm còn 2.000.000đ)

Nghiệp vụ sư phạm mầm non: 3.000.000đ (Giảm còn 2.500.000đ)

Liên hệ tham gia khóa học: (Cô Hảo)

 

Bình luận bài viết