Lịch học các lớp Chuẩn chức danh Giáo viên tháng 10/2022

Lịch học các lớp Chuẩn chức danh Giáo viên tháng 10/2022

ĐĂNG KÝ HỌC => TẠI ĐÂY

LỊCH BỒI DƯỠNG LÝ THUYẾT THEO TCCDNN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III

Hình thức học: Trực tuyến

Tên chuyên đềThời gian họcGiảng viênGhi chú
1Lí luận về nhà nước và hành chính nhà nước

 

24,25/9/2022Nguyễn Thị Tuyết Nhung

 

Học online

Kiểm tra 1

3Quản lý giáo dục và chính sách phát triển giáo dục trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN)
2Chiến lược và chính sách phát triển giáo dục đào tạo1,2/10/2022Vũ Thị Tuyết

 

Học online
5Tổ chức hoạt động dạy học, xây dựng và phát triển kế hoạch giáo dục ở trường tiểu học
4Giáo viên với công tác tư vấn học sinh trong trường tiểu học8,9/10/2022Phạm Thanh Tâm

 

Học online

Kiểm tra 2

8Thanh tra kiểm tra và một số hoạt động đảm bảo chất lượng trường tiểu học
9Sinh hoạt tổ chuyên môn và công tác bồi dưỡng giáo viên trong trường tiểu học15, 16/10/2022Nguyễn Thị Tuyết Minh

 

Học online
10Xây dựng mối quan hệ trong và ngoài nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển trường tiểu học
6Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III22, 23/10/2022Phạm Thị Hồng Hạnh

 

Học online

(Hướng dẫn viết thu hoạch)

7Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường tiểu học
11Hướng dẫn viết thu hoạch
Tìm hiểu thực tế
Thảo luận, thực hành
Viết thu hoạch
Bế giảng, cấp chứng chỉ

 LỊCH BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG II 

Hình thức học: Trực tuyến

TTNội dungThời gianGiảng viên 
1.Quản lí phát triển chương trình giáo dục nhà trường24/9/2022Dương Thị Thúy Hằng

 

 

 

2.Kĩ năng biên soạn tài liệu bồi dưỡng  về GDMN25/9/2022
3.Xây dựng nhà trường thành cộng đồng học tập01/10/2022Bùi Thùy Linh

 

Kiểm tra 2

 

4.Kiểm định chất lượng giáo dục và đánh giá ngoài trường mầm non02/10/2022
5.– Quyết định hành chính nhà nước

– Giáo dục mầm non trong xu thế đổi mới

08/10/2022Môn chungKiểm tra 1
6.Đạo đức của cán bộ quản lí trong giải quyết các vấn đề  ở nhà trường MN và cộng đồng.09/10/2022
7.Kĩ năng quản lí xung đột15/10/2022Phạm Thị Hồng Hạnh

 

8.Kĩ năng tạo động lực làm việc cho GVMN16/10/2022
9.Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong GDMN22/10/2022Đỗ Thị Thu Hương

 

10.Tổ chức Sinh hoạt chuyên môn phát triển năng lực nghề nghiệp dưới hình thức nghiên cứu bài học23/10/2022
11.Hướng dẫn viết thu hoạchNguyễn Thu Hương

LỊCH BỒI DƯỠNG LÝ THUYẾT THEO TCCDNN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III  

Hình thức học: Trực tuyến

Tên chuyên đềThời gian họcGiảng viên

Điện thoại

Ghi chú
1Lí luận về nhà nước và hành chính nhà nước

 

24,25/9/2022Nguyễn Thị Tuyết Nhung

 

Học online

Kiểm tra 1

3Quản lý giáo dục và chính sách phát triển giáo dục trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN)
2Chiến lược và chính sách phát triển giáo dục đào tạo1,2/10/2022Vũ Thị Tuyết

 

Học online
5Tổ chức hoạt động dạy học, xây dựng và phát triển kế hoạch giáo dục ở trường tiểu học
4Giáo viên với công tác tư vấn học sinh trong trường tiểu học8,9/10/2022Phạm Thanh Tâm

 

Học online

Kiểm tra 2

8Thanh tra kiểm tra và một số hoạt động đảm bảo chất lượng trường tiểu học
9Sinh hoạt tổ chuyên môn và công tác bồi dưỡng giáo viên trong trường tiểu học15, 16/10/2022Nguyễn Thị Tuyết Minh

 

Học online
10Xây dựng mối quan hệ trong và ngoài nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển trường tiểu học
6Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III22, 23/10/2022Phạm Thị Hồng Hạnh

 

Học online

(Hướng dẫn viết thu hoạch)

7Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường tiểu học
11Hướng dẫn viết thu hoạch
Tìm hiểu thực tế
Thảo luận, thực hành
Viết thu hoạch
Bế giảng, cấp chứng chỉ

LỊCH BỒI DƯỠNG LÝ THUYẾT THEO TCCDNN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG II  

Hình thức học: Trực tuyến

Tên chuyên đềThời gian họcGiảng viên

Điện thoại

Ghi chú
1Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa24,25/9/2022Trần Thị Thu Hà

 

Học online

Kiểm tra 1

2Xu hướng quốc tế và đổi mới giáo dục phổ thông (GDPT) Việt Nam
3Xu hướng đổi mới quản lí GDPT và quản trị nhà trường tiểu học1,2/10/2022An Thị Thuý

 

Học online
5Quản lí hoạt động dạy học và phát triển chương trình giáo dục nhà trường tiểu học
4Động lực và tạo động lực cho giáo viên tiểu học8,9/10/2022Nguyễn Thị Duyên

 

Học online

Kiểm tra 2

8Đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học
6Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II15, 16/10/2022Bùi Minh Đức

 

Học online
7Dạy học và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu trong trường tiểu học
9Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm (KHSP) ứng dụng ở trường tiểu học22, 23/10/2022Nguyễn Thị Tuyết Minh

 

Học online

(Cho viết thu hoạch)

10Xây dựng môi trường văn hóa, phát triển thương hiệu nhà trường và liên kết, hợp tác quốc tế
11Hướng dẫn viết thu hoạch
Thảo luận, thực hành
Viết thu hoạch
Bế giảng, cấp chứng chỉ

LỊCH BỒI DƯỠNG LÝ THUYẾT THEO TCCDNN GIÁO VIÊN THCS HẠNG II  

Tên chuyên đềThời gian họcGiảng viên 
6Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên THCS hạng IITối 4,5/10Dương Thị Hà
7Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường THCSTối 6,7/10
1Lý luận về nhà nước và hành chính nhà nướcNgày 8/10
2Chiến lược và chính sách phát triển giáo dục và đào tạoNgày 9/10
3Quản lý giáo dục và chính sách phát triển giáo dục trong cơ chế thị trường định hướng XHCN
4Giáo viên với công tác tư vấn học sinh trong trường THCSNgày 15/10Doãn Ngọc Anh
5Tổ chức hoạt động dạy học, xây dựng và phát triển kế hoạch giáo dục ở trường THCSNgày 16/10
8Thanh tra kiểm tra và một số hoạt động đảm bảo chất lượng trường THCSNgày 22/10
10Xây dựng mối quan hệ trong và ngoài nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển trường THCSNgày 23/10
9Sinh hoạt tổ chuyên môn và công tác bồi dưỡng giáo viên trong trường THCSNgày 29/10Nguyễn Thị Kiều Nga
11Hướng dẫn viết thu hoạchNgày 30/10
Tìm hiểu thực tế
Thảo luận, thực hành
Viết thu hoạch
Bế giảng, cấp chứng chỉ

LỊCH BỒI DƯỠNG LÝ THUYẾT THEO TCCDNN GIÁO VIÊN THCS HẠNG III 

Tên chuyên đềThời gian họcGiảng viên 
1Tổ chức bộ máy hành chính nhà nướcTối 4,5/10
2Đổi mới Chương trình GDPT và các nhiệm vụ trọng tâm của GDPTTối 6,7/10
3Quản lý nhà nước về GDPT
8Đổi mới hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập rèn luyện của học sinh THCSNgày 8/10
10Phối hợp giữa nhà trường gia đình và xã hội trong công tác giáo dục học sinh THCSNgày 9/10
4Các kỹ năng chung hỗ trợ phát triển nghề nghiệp giáo viên THCSNgày 15/10Trần Thanh Tùng
5Hoạt động dạy học và giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường THCSNgày 16/10
6Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên THCS hạng IIINgày 22/10Trần Thị Hạnh Phương
7Các phương pháp dạy học ở trường THCSNgày 23/10
9Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, viết sáng kiến kinh nghiệm và hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học trong trường THCSNgày 29/10Ngô Thị Trang
11Hướng dẫn viết thu hoạchNgày 30/10
Tìm hiểu thực tế
Thảo luận, thực hành
Viết thu hoạch
Bế giảng, cấp chứng chỉ
[google_referrer_checker]

Bình luận bài viết

Học viên nộp trực tiếp hồ sơ hoặc qua bưu điện về địa chỉ
  • Người nhận : Cô Hảo
  • Điện thoại : 09 7878 4589
  • VP tuyển sinh tại Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà SHG Building, số 8 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
bg_image

Ngân hàng MB BANK

  • Số tài khoản : 09 7878 4589
  • Chủ tài khoản : PHAN THỊ BÍCH HẢO
  • Chi nhánh : HOÀI ĐỨC
bg_image
Vui lòng quét mã QR để thanh toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *