Lịch học lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ tư vấn du học tháng 5-2018

Lịch học lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ tư vấn du học tháng 5-2018

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP

LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC, NĂM HỌC 2018 – K2

TT

Lĩnh vực kiến thức

và tên chuyên đề

TS

tiết

Thời gian Giảng viên
* – Khai giảng;

– Sinh hoạt, tổ chức lớp học.

  8h00, 21/5/2018 Lãnh đạo Trường, Phòng ĐT
  NỘI DUNG BẮT BUỘC    
CĐ1- Bài 1 Quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật hiện hành của Nhà nước về giáo dục; về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và hội nhập quốc tế về giáo dục 7 N: 21/5/2018 TS. Nguyễn Văn Công

 

CĐ2- Bài 4 Tổng quan về hệ thống giáo dục Việt Nam 3
CĐ1- Bài 2 Pháp luật hiện hành về hoạt động dịch vụ tư vấn du học 10 N: 22/5/2018 ThS. Trịnh Thị Bích Xuyên

 

CĐ1- Bài 3 Hội thảo 1 (HV viết bài thu hoạch)

Nộp vào ngày 24/5/2018

CĐ2 – Bài 6 Hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục và xếp hạng cơ sở đào tạo nước ngoài N: 23/5/2018 ThS. Mai Hoàng Sang

 

CĐ2- Bài 8 Hội thảo 2 (HV viết bài thu hoạch)

Nộp vào ngày 25/5/2018

CĐ2- Bài 5 Hệ thống giáo dục một số nước trên thế giới 5 S: 24/5/2018 TS. Nguyễn Văn Y

 

CĐ2- Bài 7 Một số vấn đề về công nhận văn bằng của Việt Nam và nước ngoài
CĐ3- Bài 10 Trách nhiệm nghề nghiệp trong quá trình thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học 5 C: 24/5/2018 TS. Lê Ngọc Thạch

 

CĐ3- Bài 9 Kỹ năng tư vấn du học 5 N: 25/5/2018 ThS. Đoàn Thị Thùy Trang

 

CĐ3- Bài 12 Hội thảo 3 (HV viết bài thu hoạch)

Nộp vào ngày 28/5/2018

5
CĐ3- Bài 11 Quản lý và hỗ trợ lưu học sinh 5
CĐ3- Bài 11 Quản lý và hỗ trợ lưu học sinh 5 S: 28/5/2018
  NỘI DUNG TỰ CHỌN

(chọn 2 trong 4 bài)

13 Tổ chức sự kiện giáo dục quốc tế 5 C: 28/5/2018 ThS.Đoàn Thị Thùy Trang

 

14 Phát triển giáo dục quốc tế
15 Hồ sơ tài chính và thị thực du học 5 S: 29/5/2018 ThS.Đoàn Thị Thùy Trang

 

16 Giải quyết tranh chấp
  THI CUỐI KHÓA

(HV phải đạt 3 bài thu hoạch CĐ )

2 C: 29/5/2018 Khoa Quản lý hành chính
GV nộp kết quả thi  
BẾ GIẢNG (trao chứng chỉ)     Lãnh đạo Trường,
Phòng ĐT

Ghi chú:

– Thời gian học:  Sáng ( S): 8h00’; Chiều (C): 13h30’