Lịch học lớp giảng viên ĐH, CĐ K06

Lịch học lớp giảng viên ĐH, CĐ K06

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP NVSP GIẢNG VIÊN KHÓA K06

THỜI GIAN: 5/2014 đến tháng 7/ 2014

STTHọc phầnSố tín chỉThời gianGiảng viên
1Lí luận dạy học đại học3Ngày Thứ 7, Ngày CN (31/5/2014 – 1/6/2014)Ngày thứ 7 (7/6/2014)PGS.TS. Phan Thanh Long
2Giáo dục đại học Thế giới và Việt Nam1Ngày thứ CN (8/6/2014)PGS.TS. Phan Thanh Long
3Tâm lý học đại cương2Ngày thứ 7, Ngày CN (14/6/2014 – 15/6/2014)TS. Lê Minh Nguyệt
4Đánh giá trong giáo dục2Ngày thứ 7, Ngày CN (21/6/2014 – 22/6/2014)TS. Vũ Lệ Hoa
5Giáo dục học đại cương3Ngày thứ 7, ngày CN, (28/6/2014 – 29/6/2014)Ngày thứ 7 (5/7/2014)Th.S. Trương Thị Hoa
6Nâng cao Chất lượng tự học1 ngàyCN (6/7)
7Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo2Ngày thứ 7, ngày CN (12/7/2014 – 13/7/2014)TS. Vũ Thị Sơn
Tâm lí học dạy học đại học1Ngày thứ 7 (19/7/2014)TS. Lê Minh Nguyệt
9Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học1CN (20/7/2014)PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn
10Phương pháp nghiên cứu khoa học1 ngàyNgày thứ 7 (26/7/2014)TS. Vũ Thị Sơn
TỔNG10Dự kiến đầu tháng 8/2014Dự kiến Thi các học phần

 

 

 

Bình luận bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.