Lịch học lớp giảng viên GV-SCF 01

Lịch học lớp giảng viên GV-SCF 01. Thời gian học 20 tín chỉ theo quy đinh của Bộ GD&ĐT. Học các ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, Thời gian 02 tháng.

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP NVSP GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

STT Học phần Số tín chỉ Thời gian Giảng viên
1. Tâm lí học dạy học đại học

 

1 dạy rồi TS. Dương Thị Diệu Hoa
2. Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo 2 dạy rồi TS. Dương Thị Diệu Hoa
3. Lí luận dạy học đại học 3 đã dạy 2 ngày còn 1 ngày TS. Nguyễn Thanh Hồng
4. Phương pháp nghiên cứu khoa học 1 ngày Ngày 17/10/2015 TS. Nguyễn Thị Liên
5. Nâng cao Chất lượng tự học 1 ngày Ngày 18/10/2015 TS. Nguyễn Thị Liên

ĐT:

6. Giáo dục học đại cương 3 Ngày 31/10/2015

Ngày 01/11/2015

PGS.TS. Phạm Viết Vượng
7. Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học 1

 

Ngày 8/11/2015 TS. Nguyễn Duy Hải
8. Lí luận dạy học đại học (tiếp) Ngày 14/11/2015 TS. Nguyễn Thanh Hồng
9. Giáo dục học đại cương (tiếp) Ngày 15/11/2015 PGS.TS. Phạm Viết Vượng
10. Đánh giá trong giáo dục 2 Ngày 21,22/11/2015 TS. Vũ Lệ Hoa
11. Tâm lý học đại cương 2 Ngày 28/11/2015

Sáng 29/11/2015

TS. Nguyễn Thị Liên
12. Giáo dục ĐH Thế giới và Việt Nam 1 Chiều 29/11/2015 (học từ 14h-18h) TS. Nguyễn Văn Toàn
  TỔNG   Dự kiến Thi các học phần 5,6/12/2015