Lịch học lớp Giảng viên K16

Lịch học lớp Giảng viên K16

STTHọc phầnSố tín chỉThời gianGiảng viên
1.Đánh giá trong giáo dục2Thứ bẩy (11.7.2015)Chủ nhật (12.7.2015)TS. Vũ Lệ Hoa
2.Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo2Thứ bẩy (18.7.2015)Chủ nhật (19.7.2015)

Thứ bẩy (25.7.2015)

TS. Phạm Minh Diệu
3.Giáo dục ĐH Thế giới và Việt Nam1
4.Tâm lý học đại cương2Ngày 26/7/2015Ngày 1 và 2/8/2015TS. Dương Thị Diệu Hoa
5.Tâm lí học dạy học đại học1
6.Nâng cao Chất lượng tự học2 ngày sáng 8/9 (chiều 8/9 nghỉ) vàcả ngày 9/8/2015PGS.TS. Đào Thị Oanh
7.Phương pháp nghiên cứu khoa học2 ngàyNgày 15 và 16/8/2015TS. Nguyễn Thị Kim Dung
8.Giáo dục học đại cương3Ngày 22,23,29/8TS. Trịnh Thúy Giang
9.Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học1Chủ nhật (30.8.2015)PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn
10.Lí luận dạy học đại học3Ngày 5,6,12/9PGS.TS. Từ Đức Văn
 TỔNG  Dự kiến Thi các học phần

Bình luận bài viết