Home / Tin Tức / Lịch học lớp Hướng dẫn viên du lịch Khóa 26

Lịch học lớp Hướng dẫn viên du lịch Khóa 26

dang ky hoc
×

Hãy gọi ngay cho Trung tâm nếu bạn ngại đăng ký .

Sinh ViênNgười đi làm

Lịch học lớp Hướng dẫn viên du lịch Khóa 26. Khai giảng ngày 14/3/2016. Thời gian học các tối từ thứ 2 đến thứ 6 các ngày trong tuần.

LỊCH HỌC

LỚP HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH

KHÓA 26

XEM => NỘI DUNG HỌC TẬP

Tuần Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
1 14/3 – 18/3 Khai giảng VHVN VHVN VHVN VHVN
14.3
2 21/3 – 25/3 Địa lý VHVN Địa lý VHVN Địa lý
3 28/3 – 1/4 Lịch sử VN Lịch sử VN Tổng quan DL Lịch sử VN Tổng quan DL
4 4/4 – 8/4 Tổng quan DL Tổng quan DL Tổng quan DL Tổng quan DL Tuyến điểm DL
5 11/4 – 15/4 Tâm lý & giao Tuyến điểm DL Tâm lý & giao Tuyến điểm DL Tâm lý & giao
tiếp tiếp tiếp
6 18/4 – 22/4 Nghỉ giỗ tổ Nghỉ giỗ tổ Quản trị KD Lữ QTKDLH Quản trị KD Lữ
18.4 19.4 hành hành
7 25/4 – 29/4 HTVB Pháp HTVB Pháp luật HTVB Pháp Nghỉ lễ 30.4 Nghỉ lễ 30.4
luật luật
8 2/5 – 6/5 Nghỉ lễ 30.4 Nghỉ lễ 30.4 Nghỉ lễ 30.4 LS văn minh TG LS văn minh TG
5.5 6.5
9 9.5 – 13.5 LS văn minh Lý thuyết NVHD LT. NVHD Lý thuyết NVHD LT. NVHD
TG
10 16.5- 20.5 LT. NVHD LT. NVHD TH NVHD Thực hành Thực hành
NVHD NVHD
11 23.5 – 27.5 Thực hành TH NVHD TH NVHD TH NVHD TH NVHD
NVHD
12 30.5 – 3.6 TH NVHD TH NVHD TH NVHD TH NVHD
Kết thúc chương
trình./
Thực tập tại doanh nghiệp trong 7 ngày thời gian từ : 4.6.2016 đến hết ngày 10.06.2016 (tính cả thứ 7, CN)

 

Chương trình thực hành NVHD có 01 chuyến đi thực tế. GVBM sẽ thông báo cụ thể sau.

1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao ()