Lịch học lớp Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề tháng 10/2021

Lịch học lớp Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề tháng 10/2021

ĐĂNG KÝ HỌC => TẠI ĐÂY

LỊCH HỌC LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP VÀ CAO ĐẲNG:

TTMODULTHỜI GIAN HỌCGHI CHÚ
1Thiết kế dạy họcThời gian 18h00-20h00 ngày 12/10/2021

Thời gian 18h00-20h00 ngày 14/10/2021

Thứ 3

Thứ 5

2Thực hiện dạy học Thời gian 18h00-20h00 ngày 16/10/2021

Thời gian 18h00-20h00 ngày 19/10/2021

Thứ 7

Thứ 3

3Đánh giá trong dạy học Thời gian 18h00-20h00 ngày 21/10/2021

Thời gian 18h00-20h00 ngày 23/10/2021

Thứ 5

Thứ 7

4Tổ chức hoạt động giáo dụcThời gian 18h00-20h00 ngày 26/10/2021

Thời gian 18h00-20h00 ngày 28/10/2021

Thứ 3

Thứ 5

5Phát triển chương trình đào tạo Thời gian 18h00-20h00 ngày 30/10/2021Thứ 7
6 Thời gian 18h00-20h00 ngày 02/11/2021Thứ 3
7Nghiên cứu khoa học giáo dục nghề nghiệpThời gian 18h00-20h00 ngày 04/11/2021Thứ 5
8
9Thực tập sư phạmThời gian 18h00-20h00 ngày 06/11/2021Thứ 7

 

LỊCH HỌC LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP:

TTMODULTHỜI GIAN HỌCGHI CHÚ
1Thiết kế dạy họcThời gian 18h00-20h00 ngày 12/10/2021

Thời gian 18h00-20h00 ngày 14/10/2021

Thứ 3

Thứ 5

2Thực hiện dạy học Thời gian 18h00-20h00 ngày 16/10/2021

Thời gian 18h00-20h00 ngày 19/10/2021

Thứ 7

Thứ 3

3Đánh giá trong dạy họcThời gian 18h00-20h00 ngày 21/10/2021

Thời gian 18h00-20h00 ngày 23/10/2021

Thứ 5

Thứ 7

4Tổ chức hoạt động giáo dụcThời gian 18h00-20h00 ngày 26/10/2021

Thời gian 18h00-20h00 ngày 28/10/2021

Thứ 3

Thứ 5

 

 

XEM NỘI DUNG ĐÀO TẠO VÀ MẪU CHỨNG CHỈ => TẠI ĐÂY

 

Bình luận bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.