Lịch học lớp Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề tháng 11/2021

Lịch học lớp Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề tháng 11/2021

ĐĂNG KÝ HỌC => TẠI ĐÂY

LỊCH HỌC LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP VÀ CAO ĐẲNG:

TTMODULTHỜI GIAN HỌCGHI CHÚ
1Thiết kế dạy họcThời gian 18h00-20h00 ngày 03/11/2021

Thời gian 18h00-20h00 ngày 05/11/2021

Thứ 4

Thứ 6

2Thực hiện dạy học Thời gian 18h00-20h00 ngày 08/11/2021

Thời gian 18h00-20h00 ngày 10/11/2021

Thứ 2

Thứ 4

3Đánh giá trong dạy học Thời gian 18h00-20h00 ngày 12/11/2021

Thời gian 18h00-20h00 ngày 15/11/2021

Thứ 6

Thứ 2

4Tổ chức hoạt động giáo dụcThời gian 18h00-20h00 ngày 17/11/2021

Thời gian 18h00-20h00 ngày 19/11/2021

Thứ 4

Thứ 6

5Phát triển chương trình đào tạo Thời gian 18h00-20h00 ngày 22/11/2021Thứ 2
6 Thời gian 18h00-20h00 ngày 24/11/2021Thứ 4
7Nghiên cứu khoa học giáo dục nghề nghiệpThời gian 18h00-20h00 ngày 26/11/2021Thứ 6
8Thời gian 18h00-20h00 ngày 29/11/2021Thứ 2
9Thực tập sư phạmThời gian 18h00-20h00 ngày 01,03/12/2021Thứ 4, thứ 6

 

 

LỊCH HỌC LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP – Khóa 1:

TTMODULTHỜI GIAN HỌCGHI CHÚ
1Thiết kế dạy họcThời gian 18h00-20h00 ngày 03/11/2021

Thời gian 18h00-20h00 ngày 05/11/2021

Thứ 4

Thứ 6

2Thực hiện dạy họcThời gian 18h00-20h00 ngày 08/11/2021

Thời gian 18h00-20h00 ngày 10/11/2021

Thứ 2

Thứ 4

3Đánh giá trong dạy họcThời gian 18h00-20h00 ngày 12/11/2021

Thời gian 18h00-20h00 ngày 15/11/2021

Thứ 6

Thứ 2

4Tổ chức hoạt động giáo dụcThời gian 18h00-20h00 ngày 17/11/2021

Thời gian 18h00-20h00 ngày 19/11/2021

Thứ 4

Thứ 6

 

 

LỊCH HỌC LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP- KHÓA 2:

TTMODULTHỜI GIAN HỌCGHI CHÚ
1Hướng dẫn tự học và học trực tuyến

Thiết kế dạy học

Thời gian 08h30-11h00 ngày 07/11/2021

Thời gian 13h00-16h00 ngày 07/11/2021

Thời gian 08h00-11h00 ngày 13/11/2021

Thời gian 13h00-16h00 ngày 13/11/2021

Chủ nhật

Chủ nhật

Thứ 7

Thứ 7

2Thực hiện dạy họcThời gian 08h00-11h00 ngày 14/11/2021

Thời gian 13h00-16h00 ngày 14/11/2021

Chủ nhật

Chủ nhật

3Đánh giá trong dạy họcThời gian 08h00-11h00 ngày 27/11/2021

Thời gian 13h00-16h00 ngày 27/11/2021

Thứ 7

Thứ 7

4Tổ chức hoạt động giáo dụcThời gian 08h00-11h00 ngày 28/11/2021

Thời gian 13h00-16h00 ngày 28/11/2021

Chủ nhật

Chủ nhật

 

 

XEM NỘI DUNG ĐÀO TẠO VÀ MẪU CHỨNG CHỈ => TẠI ĐÂY

 

Bình luận bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.