Lịch học lớp Nghiệp vụ sư phạm TCCN tháng 2-2020

Lớp học 25 tín chỉ theo quy định của BGD, thời gian đào tạo thứ 7, chủ nhật hàng tuần. Cấp chứng chỉ cuối khóa học theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT ban hành.

LỊCH HỌC LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

DÀNH CHO GIÁO VIÊN TCCN

THÁNG 02/2020

 

TT HỌC PHẦN SỐ NGÀY THỜI GIAN
1 Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học 01 ngày Tháng 1/2020
2 Tổ chức và quản lý quá trình dạy học 1,5 ngày Ngày 15/2/2020
Sáng 29/2/2020
3 Sử dụng phương tiện và công nghệ dạy học trong giáo dục nghề nghiệp 01 ngày Ngày 22/2/2020
4 Giao tiếp và ứng xử sư phạm 01 ngày Ngày 7/3/2020
5 Tâm lý học sư phạm nghề nghiệp 02 ngày Ngày 14/3/2020
Ngày 21/3/2020
6 Phương pháp và kỹ năng dạy học 02 ngày Ngày 28/3/2020
Ngày 4/4/2020
7 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng 01 ngày
8 Giáo dục học nghề nghiệp 1,5 ngày
9 Thực tập sư phạm

 

Click xem thông tin khóa học => TẠI ĐÂY