Lịch học lớp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng tháng 10-2016

Lịch học lớp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng tháng 10-2016. Đăng ký tham gia khóa học: Cô Hảo – ; [email protected]

LỊCH HỌC LỚP

KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH – VĂN PHÒNG

 VÀ VĂN THƯ – LƯU TRỮ

Thời gian học: tháng 10/10/ 2016 đến tháng 10/11/ 2016

 XEM => THÔNG BÁO MỞ LỚP

STT TÊN MÔN HỌC NGÀY HỌC GIÁO VIÊN
1 Khai giảng lớp học Thứ 2. 10/10 Ban tổ chức lớp học
2 Tổng quan về công tác văn phòng và Quản trị văn phòng. Thứ 2. 10/10 TS. Cam Anh Tuấn
3 Kỹ năng tổ chức hội họp và lễ tân   văn phòng (buổi 1) Thứ 4. 12/10 ThS.Nguyễn Hồng Duy

 

4 Kỹ năng giao tiếp hành chính Thứ 5. 13/10 ThS. Vũ Đình Phong
5 Kỹ năng tham mưu, thuyết trình (buổi 1) Thứ 2. 17/10 ThS.Nguyễn Kim Bình

 

6 Kỹ năng quản lý văn bản và con dấu (buổi 1) Thứ 4. 19/10 ThS.Trần Thanh Tùng
7 Kỹ năng tổ chức hội họp và lễ tân   văn phòng (buổi 2) Thứ 5. 20/10 ThS. Phạm Diệu Linh
8 Kỹ năng soạn thảo văn bản (buổi 1) Thứ 2. 24/10 ThS. Lê Tuấn Hùng
9 Kỹ năng soạn thảo văn bản  (buổi 2) Thứ 4. 25/10 ThS. Lê Tuấn Hùng
10 Kỹ năng tham mưu, thuyết trình (buổi 2) Thứ 5. 26/10 TS. Đào Đức Thuận
11 Kỹ năng lập hồ sơ và quản lý hồ sơ công việc (buổi 1) Thứ 2. 31/10 TS. Cam Anh Tuấn
12 Kỹ năng lập hồ sơ và quản lý hồ sơ công việc (buổi 2) Thứ 4. 02/1 ThS. Lê Nguyệt Lưu
13 Nghiệp vụ lưu trữ Thứ 5. 03/10 TS. Đào Đức Thuận
14 Kiểm tra cuối khóa Ban tổ chức
15 Nộp bài kiểm tra cuối khóa 7/10 Ban tổ chức

KT/TRƯỞNG KHOA

                                                         

 

                                                                                         ThS. Lê Tuấn Hùng

Ghi chú:

– Thời gian học các buổi tối thư 2,4,5 từ 18h00-20h30

– Liên hệ đăng ký tham gia khóa học: Cô Hảo –

 

MẪU CHỨNG CHỈ:

Mẫu chứng chỉ Văn thư lưu trữ, hành chính văn phòng

Mẫu chứng chỉ Văn thư lưu trữ, hành chính văn phòng