Lịch học lớp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng tháng 11-2016

Thời gian học 12 buổi. Chứng chỉ do trường ĐH KHXH & NV cấp theo quy định của Bộ GD, chứng chỉ để xin việc vào cơ quan nhà nước và các tổ chức, doanh nghiệp

LỊCH HỌC LỚP

KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH – VĂN PHÒNG

 VÀ VĂN THƯ – LƯU TRỮ

Thời gian học: tháng 26/11/ 2016 đến  hết tháng 12/ 2016

 

STT TÊN MÔN HỌC NGÀY HỌC GIÁO VIÊN
1 Khai giảng lớp học Sáng T7.26/11 Ban tổ chức lớp học
2 Tổng quan về công tác văn phòng và Quản trị văn phòng. Sáng T7.26/11 TS. Cam Anh Tuấn
3 Kỹ năng giao tiếp hành chính Chiều T7.26/11 PGS.TS Vũ Thị Phụng
4 Kỹ năng tổ chức hội họp và lễ tân   văn phòng (buổi 1) Sáng CN .27/11 ThS.Nguyễn Hồng Duy

 

5 Kỹ năng quản lý văn bản và con dấu (buổi 1) Chiều CN .27.11 ThS.Trần Thanh Tùng
6 Kỹ năng soạn thảo văn bản (buổi 1) Sáng T7 3/12 ThS. Nguyễn Thùy Linh
7 Kỹ năng tổ chức hội họp và lễ tân   văn phòng (buổi 2) Chiều T7 3/12 ThS. Nguyễn Hồng Duy

 

8 Kỹ năng tham mưu, thuyết trình  buổi 1) Sáng CN 4/12 ThS.Nguyễn Kim Bình

 

9 Kỹ năng soạn thảo văn bản  (buổi 2) Chiều CN 4/12 ThS. Lê Tuấn Hùng
10 Kỹ năng lập hồ sơ và quản lý hồ sơ công việc (buổi 1) Sáng t7 12/12 TS. Cam Anh Tuấn
11 Kỹ năng lập hồ sơ và quản lý hồ sơ công việc (buổi 2) Chiều t7 12/12 ThS. Lê Nguyệt Lưu
12 Kỹ năng tham mưu, thuyết trình (buổi 2) Sáng CN 13/12

 

TS. Đào Đức Thuận
13 Nghiệp vụ lưu trữ Chiều CN 13/12 TS. Đào Đức Thuận
14 Kiểm tra cuối khóa Ban tổ chức
15 Nộp bài kiểm tra cuối khoa

17/12

Ban tổ chức

KT/TRƯỞNG KHOA

                                               

                                                                                              ThS. Lê Tuấn Hùng

Ghi chú:         – Thời gian học: Sáng từ 8h. Chiều từ 14h thứ 7, chủ nhật

Liên hệ đăng ký học: Cô Hảo: – 09 0407 4589

Mẫu chứng chỉ Văn thư lưu trữ, hành chính văn phòng
Mẫu chứng chỉ Văn thư lưu trữ, hành chính văn phòng
Mẫu chứng chỉ Văn thư lưu trữ, hành chính văn phòng
Mẫu chứng chỉ Văn thư lưu trữ, hành chính văn phòng
văn thư lưu trữ - hành chính văn phòng
văn thư lưu trữ – hành chính văn phòng