Lịch học lớp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng tháng 3-2019

Lịch học lớp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng tháng 3-2019

LỊCH HỌC CHƯƠNG TRÌNH

“ KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH – VĂN PHÒNG

VÀ VĂN THƯ – LƯU TRỮ” THÁNG 3 /2019

 XEM => NỘI DUNG ĐÀO TẠO VÀ MẪU CHỨNG CHỈ

TT TÊN MÔN HỌC Ngày học GIÁO VIÊN
1 Khai giảng và tập trung lớp học 23/2 Ban TC
2 Quản trị văn phòng Sáng 2/3 TS. Cam Anh Tuấn
3 Kỹ năng Tổ chức hội họp và lễ tân văn phòng Chiều 2/3 TS .Nguyễn Hồng Duy
4 Kỹ năng soạn thảo văn bản 1 Sáng 3/3 TS. Trần Thanh Tùng
5 Kỹ năng soạn thảo văn bản 2 Chiều 3/3 ThS. Lê Tuấn Hùng
6 Quản lý văn bản  và quản lý sử dụng con dấu Sáng 9/3 TS. Trần Thanh Tùng
7 Nghiệp vụ lưu trữ Chiều 9/3 TS. Trần Phương Hoa
8 Kỹ năng giao tiếp hành chính Sáng 10/3 ThS. Đỗ Thu Hiền
9 Kỹ năng tham mưu Chiều10/3 TS . Nguyễn Thị Kim Bình
10 Lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ (1) Sáng 16/3 ThS. Lê Nguyệt Lưu
11 Lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ ( 2) Chiều 16/3 ThS. Lê Nguyệt Lưu
12 Kỹ năng Thuyết trình Sáng 17/3 PGS.TS Đào Đức Thuận
13 Làm bài kiểm tra Chiều 17/3 Ban tổ chức lớp
14 Nộp bài kiểm tra 20/3 Văn phòng Khoa
15 Nhận chứng chỉ 25/3 Ban tổ chức lớp học