Mở lớp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng ngày 19/12/2020

Mở lớp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng ngày 19/12/2020. Thời gian

Mở lớp Văn thư lưu trữ – hành chính văn phòng tháng 11-2019

Mở lớp Văn thư lưu trữ – hành chính văn phòng tháng 11-2019. Thời gian

Lịch học lớp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng tháng 11-2018

Lịch học lớp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng tháng 11-2018 LỊCH HỌC LỚP “ KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH – VĂN PHÒNG VÀ VĂN THƯ – LƯU TRỮ” THÁNG 10,11/2018   TT TÊN MÔN HỌC Ngày học GIÁO VIÊN 1

Danh sách đủ điều kiện kiểm tra cấp chứng chỉ Văn thư khóa tháng 10-2018

Danh sách đủ điều kiện kiểm tra cấp chứng chỉ Văn thư khóa tháng 10-2018 DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ LỚP KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH – VĂN PHÒNG VÀ VĂN THƯ – LƯU TRỮ  (học từ tháng 9/2018

TB mở lớp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng ngày 03-11-2018

TB mở lớp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng ngày 03-11-2018. Thời gian học 12 buổi. Cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo XEM => NỘI DUNG ĐÀO TẠO VÀ MẪU CHỨNG CHỈ Trường ĐH Khoa học

Khai giảng lớp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng ngày 4-8-2018

Khai giảng lớp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng ngày 4-8-2018. Thời gian học 12 buổi. Cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo XEM => NỘI DUNG ĐÀO TẠO VÀ MẪU CHỨNG CHỈ Trường ĐH Khoa học

Lịch học lớp Văn thư lưu trữ – HCVP khai giảng 19/8/2017

Lịch học lớp Văn thư lưu trữ – HCVP khai giảng 19/8/2017. Thời gian học 12 buổi. Học viên được cấp chứng chỉ cuối khóa học theo đúng quy định BGD&ĐT ban hành LỊCH HỌC LỚP KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH – VĂN PHÒNG

Khai giảng lớp Văn thư lưu trữ ngày 8/7/2017

Khai giảng lớp Văn thư lưu trữ ngày 8/7/2017. Kết thúc khóa học, học viên được thi cấp chứng chỉ do trường ĐHKHXH&NV cấp theo quy định BGD & ĐT ban hành. XEM => NỘI DUNG ĐÀO TẠO VÀ MẪU CHỨNG CHỈ Trường ĐH Khoa học

Danh sách dự thi lớp Văn thư lưu trữ tháng 5-2017

Danh sách dự thi lớp Văn thư lưu trữ tháng 5-2017. Lớp học trong 12 buổi. Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ GD&ĐT. TT HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH 1 Vũ Thị Kiều Anh 01/12/1995

Khai giảng lớp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng 13/5/2017

Khai giảng lớp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng 13/5/2017. Kết thúc khóa học, học viên được thi cấp chứng chỉ do trường ĐHKHXH&NV cấp theo quy định BGD & ĐT ban hành. XEM => NỘI DUNG ĐÀO TẠO VÀ MẪU CHỨNG

Lịch học lớp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng 8/4

Lịch học lớp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng 8/4. Thời gian học 12 buổi. Học viên được cấp chứng chỉ cuối khóa học theo đúng quy định BGD&ĐT ban hành LỊCH HỌC LỚP KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH – VĂN

Mở lớp văn thư lưu trữ – hành chính văn phòng ngày 8-4-2017

Kết thúc khóa học, học viên được thi cấp chứng chỉ do trường ĐHKHXH&NV cấp theo quy định BGD & ĐT ban hành. Thời gian học 12 buổi theo quy định. XEM => NỘI DUNG ĐÀO TẠO VÀ MẪU CHỨNG CHỈ Trường ĐH Khoa học