Danh sách dự thi lớp Văn thư lưu trữ tháng 5-2017

Danh sách dự thi lớp Văn thư lưu trữ tháng 5-2017. Lớp học trong 12 buổi. Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ GD&ĐT.

TT HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH
1 Vũ Thị Kiều Anh 01/12/1995 Nam Định
2 Vũ Thị Lan Anh 18/8/1991 Hải Dương
3 Lê Thị Thu 01/8/1994 Cao Băng
4 Đào Thu Hằng 25/7/1991 Hà Nội
5 Phạm Thị Hoa 16/10/1966 Ninh Bình
6 Nguyễn Thị Hương 07/7/1984 Hải Dương
7 Phạm Thị Lan Hương 15/11/1988 Hưng Yên
8 Nguyễn Thu Huyên 09/12/1977 Hà Nội
9 Lê Thị Diệu Huyền 18/8/1987 Hà Nội
10 Lại Thị 18/8/1985 Thái Bình
11 Phan Thanh Tâm 08/4/1971 Hưng Yên
12 Tưởng Thị Bích Thạch 08/11/1987 Hà Nội
13 Nguyễn Thị Thúy 22/12/1962 Hà Nội
14 Vũ Đức Tuyên 28/02/1971 Ninh Bình
15 Hoàng Thị Vui 27/11/1991 Sơn La
16 Nguyễn Thị Yến 26/6/1991 Băc Giang
17 Bùi Hoàng Yến 11/11/1984 Lào Cai
18 Phạm Thị Hương Giang 01/07/1982 Nghệ An
19 Nguyễn Thị Thu Phương 22/03/1988 Thanh Hóa

Quản lý lớp: Mrs. Bích Hảo : – 09 0407 4589