Home / Tag Archives: danh sach lop van thu luu tru

Tag Archives: danh sach lop van thu luu tru

Danh sách lớp Văn thư lưu trữ dự thi tháng 01/2018

Danh sách lớp Văn thư lưu trữ dự thi tháng 01/2018. Học viên đạt kết quả được cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành DANH SÁCH LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ – HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG DỰ THI THÁNG 01/2018 TT HỌ …

Chi tiết

Danh sách dự thi lớp Văn thư lưu trữ tháng 5-2017

Danh sách dự thi lớp Văn thư lưu trữ tháng 5-2017. Lớp học trong 12 buổi. Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ GD&ĐT. TT HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH 1 Vũ Thị Kiều Anh 01/12/1995 Nam Định 2 Vũ Thị …

Chi tiết