Danh sách lớp Văn thư lưu trữ dự thi tháng 01/2018

Danh sách lớp Văn thư lưu trữ dự thi tháng 01/2018. Học viên đạt kết quả được cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

DANH SÁCH LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ – HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG

DỰ THI THÁNG 01/2018

TT HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH GHI CHÚ
1 Vũ Thị Thái Linh 29/05/1984 Thái Nguyên
2 Trần Thị Phương Thúy 20/05/1992 Hà Nội
3 Nguyễn Thị Bích Thủy 16/09/1983 Hà Tây
4 Phan Thị Hằng 27/01/1984 Lào Cai
5 Trương Thị Bích Anh 03/09/1980 Hà Nội
6 Lưu Ngọc Oanh 16/06/1993 Hà Nội
7 Lò Thị Thúy 10/09/1994 Lai Châu
8 Trần Thị Thanh Dung 17/12/1991 Quảng Ninh
9 Trần Thị Minh Phương 15/01/1990 Quảng Ninh
10 Trương Thị Bích Anh 03/09/1980 Hưng Yên
11 Hoàng Thị Ngân 09/05/1977 Phú Thọ
12 Đỗ Thị Thùy Hương 01/08/1984 Đăk Lăk
13 Phạm Thị Tuyết 29/06/1990 Bắc Ninh
14 Nguyễn Thị Lý 15/11/1991 Hà Nội
15 Nguyễn Ngọc Huyền 19/09/1993 Hà Nội
16 Bùi Kim Anh 13/01/1985 Hà Nội
17 Nguyễn Thị Hương Giang 29/06/1985 Hà Nội
18 Cao Thị Hường 16/05/1985 Hà Nội

Chốt danh sách: 18 học viên.