Danh sách lớp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng tháng 3-2019

Danh sách lớp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng tháng 3-2019

TT Họ tên Ngày Sinh Nơi sinh
1 Trần Hoàng Hải Anh 29.02.1999 Hà Nội
2 Đỗ Thị Lan Anh 02/3/1976 Thanh Hóa
3 Nguyễn Thị Thùy Dương 27.10.1987 Lai Châu
4 Mùa Thu Giang 18.6.1996 Điện Biên
5 Đinh Thị Huệ 29.01.1998 Ninh Bình
6 Lê Thị Khánh Huyền 01.9.1996 Hà Tĩnh
7 Lưu Thị Kim 14.02.1995 Hải Dương
8 Bùi Phương Linh 27.4.1992 Vĩnh Phúc
9 Trần Hồng Lĩnh 21.03.1997 Q Ninh
10 Cà Thị Ngắm 14/11/1988 Sơn La
11 Đào Thị Ngân 10.10.1995 Hải Phòng
12 Ng Thị Cẩm Nhung 31.12.1994 Hà Nội
13 Nguyễn Thị Phương 10/03/1996 Thanh Hóa
14 Chu Khánh Phương 28.06.1997 Hà Nội
15 Lê Thị Thấm 07.6.1983 Hải Dương
16 Lê Thị Thúy 02.12.1991 B Ninh
17 Bùi Phương Trang 06.05.1989 Hà Nội
18 Phạm Thị Quỳnh Trang 25.01.1993 Yên Bái
19 Ngyễn Ngọc 25/11/1980 Hà Nội
20 Nguyễn Thanh Tùng 10.04.1990 Hà Nội
21 Nguyễn Cu Va 10.05.1988 Q Bình