Lịch học lớp Nghiệp vụ Tư vấn du học tại HCM tháng 3-2019

Lịch học lớp Nghiệp vụ Tư vấn du học tại HCM tháng 3-2019. Chương trình bồi dưỡng theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cấp chứng chỉ cuối khóa.

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP

LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC TẠI HCM

TT NỘI DUNG THỜI GIAN GIẢNG VIÊN
1 Khai giảng 08h00
25/3/2019
Phòng đào tạo
2 Quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật hiện hành của Nhà nước về giáo dục; về hợp tác, đầu tư với  nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và hội nhập quốc tế về giáo dục Ngày 25/3 TS. Nguyễn Văn Công
3 Tổng quan về hệ thống giáo dục Việt Nam
4 Pháp luật hiện hành về hoạt động dịch vụ tư vấn du học Ngày 26/3 TS. Phan Minh Phụng
5 Hội thảo 1 (Học viên viết bài thu hoạch)
Nộp vào ngày 01/4/2019)
6 Hệ thống giáo dục một số nước trên thế giới Ngày 27/3 TS. Lê Ngọc Thạch
7 Một số vấn đề về công nhận văn bằng của Việt Nam và nước ngoài
8 Trách nhiệm nghề nghiệp trong quá trình thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học Ngày 28/3 ThS. Mai Hoàng Sang
9 Hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục và xếp hạng cơ sở đào tạo nước ngoài
10 Hội thảo 2 (Học viên viết bài thu hoạch)
Nộp vào ngày 01/4/2019)
11 Kỹ năng tư vấn du học Sáng 30,31/3 ThS. Đoàn Thị Thùy Trang
12 Hội thảo 3 (Học viên viết bài thu hoạch)
Nộp vào ngày 01/4/2019)
13 Quản lý và hỗ trợ lưu học sinh Chiều 31/3 ThS. Đoàn Thị Thùy Trang
14 Tổ chức sự kiện giáo dục quốc tế Sáng 1/4 ThS. Đoàn Thị Thùy Trang
15 Hồ sơ tài chính và thị thực du học Chiều 1/4 ThS. Đoàn Thị Thùy Trang
16 Thi cuối khóa Sáng 2/4 Khoa QLHC
17 Bế giảng (Trao chứng chỉ) TB sau Lãnh đào trường