Lịch học lớp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng tháng 11-2018

Lịch học lớp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng tháng 11-2018

LỊCH HỌC LỚP

KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH – VĂN PHÒNG

VÀ VĂN THƯ – LƯU TRỮ” THÁNG 10,11/2018

 

TT TÊN MÔN HỌC Ngày học GIÁO VIÊN
1 Khai giảng và tập trung lớp học 20/10 Ban TC
2 Quản lý văn bản  và quản lý sử dụng con dấu Sáng 3/11 ThS. Trần Thanh Tùng
3 Kỹ năng Tổ chức hội họp và lễ tân văn phòng Chiều 3/11 ThS .Nguyễn Hồng Duy
4 Lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ (1) Sáng 4/11 ThS. Lê Nguyệt Lưu
5 Lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ ( 2) Chiều 4/11 ThS. Lê Nguyệt Lưu
6 Nghiệp vụ lưu trữ Sáng 10/11 ThS. Trần Phương Hoa
7 Kỹ năng Thuyết trình Chiều 10/11 PGS.TS Đào Đức Thuận
8 Kỹ năng tham mưu Sáng 11/11 PGS.TS Đào Đức Thuận
9 Quản trị văn phòng Chiều 11/11 TS. Cam Anh Tuấn
10 Kỹ năng giao tiếp hành chính Sáng 17/11 ThS. Đỗ Thu Hiền
11 Kỹ năng soạn thảo văn bản ( lý thuyết) Chiều 17/11 ThS. Trần Thanh Tùng
12 Kỹ năng soạn thảo văn bản (Thực hành) Sáng 18/11 ThS. Lê Tuấn Hùng
13 Làm bài kiểm tra Chiều 18/11 Ban tổ chức lớp học
14 Nộp bài kiểm tra 22/11 Văn phòng Khoa
15 Nhận chứng chỉ 27/11 Ban tổ chức lớp học

 

Học viên có nhu cầu học vui lòng đăng ký  =>  TẠI ĐÂY