Mở lớp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng ngày 19/12/2020

Mở lớp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng ngày 19/12/2020. Thời gian

Mở lớp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng ngày 13-7-2019

Mở lớp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng ngày 13-7-2019. Thời gian

TB mở lớp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng ngày 03-11-2018

TB mở lớp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng ngày 03-11-2018. Thời gian học 12 buổi. Cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo XEM => NỘI DUNG ĐÀO TẠO VÀ MẪU CHỨNG CHỈ Trường ĐH Khoa học

Khai giảng lớp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng ngày 4-8-2018

Khai giảng lớp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng ngày 4-8-2018. Thời gian học 12 buổi. Cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo XEM => NỘI DUNG ĐÀO TẠO VÀ MẪU CHỨNG CHỈ Trường ĐH Khoa học

Lịch học lớp Văn thư lưu trữ – HCVP khai giảng 19/8/2017

Lịch học lớp Văn thư lưu trữ – HCVP khai giảng 19/8/2017. Thời gian học 12 buổi. Học viên được cấp chứng chỉ cuối khóa học theo đúng quy định BGD&ĐT ban hành LỊCH HỌC LỚP KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH – VĂN PHÒNG

Khai giảng lớp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng 13/5/2017

Khai giảng lớp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng 13/5/2017. Kết thúc khóa học, học viên được thi cấp chứng chỉ do trường ĐHKHXH&NV cấp theo quy định BGD & ĐT ban hành. XEM => NỘI DUNG ĐÀO TẠO VÀ MẪU CHỨNG

Lịch học lớp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng 8/4

Lịch học lớp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng 8/4. Thời gian học 12 buổi. Học viên được cấp chứng chỉ cuối khóa học theo đúng quy định BGD&ĐT ban hành LỊCH HỌC LỚP KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH – VĂN

Mở lớp văn thư lưu trữ – hành chính văn phòng ngày 8-4-2017

Kết thúc khóa học, học viên được thi cấp chứng chỉ do trường ĐHKHXH&NV cấp theo quy định BGD & ĐT ban hành. Thời gian học 12 buổi theo quy định. XEM => NỘI DUNG ĐÀO TẠO VÀ MẪU CHỨNG CHỈ Trường ĐH Khoa học

Danh sách dự thi lớp Văn thư lưu trữ – HCVP tháng 3-2017

Danh sách dự thi lớp Văn thư lưu trữ – HCVP tháng 3-2017 DANH SÁCH THAM DỰ THI LỚP KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG VÀ VĂN THƯ – LƯU TRỮ THÁNG 3 NĂM 2017   TT Họ tên Năm sinh Nơi sinh 1

Lịch học lớp văn thư lưu trữ ngày 25-02-2017

Lịch học lớp văn thư lưu trữ ngày 25-02-2017. Thời gian học thứ 7, CN hàng tuần. Học 03 tuần. Học viên được cấp chứng chỉ cuối khóa học theo quy định BGD&ĐT LỊCH HỌC LỚP KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH – VĂN PHÒNG

Lịch học lớp văn thư lưu trữ ngày 20-02-2017

Lịch học lớp văn thư lưu trữ ngày 20-02-2017. Thời gian học các buổi tối thứ 2,4,5 từ 18h00-20h30. Học 12 buổi. Học viên được cấp chứng chỉ cuối khóa học. LỊCH HỌC LỚP KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH – VĂN PHÒNG  VÀ VĂN

Khai giảng lớp Văn thư lưu trữ ngày 14/8/2016

Khai giảng lớp Văn thư lưu trữ ngày 14/8/2016. Học phí: 2,2 triệu; Học 01 tháng. Học viên được cấp chứng chỉ theo quy định của BGD&ĐT sau khóa học. THÔNG BÁO MỞ LỚP KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG VÀ VĂN THƯ LƯU