Danh sách dự thi lớp Văn thư lưu trữ – HCVP tháng 3-2017

Danh sách dự thi lớp Văn thư lưu trữ – HCVP tháng 3-2017

DANH SÁCH THAM DỰ THI LỚP KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG

VÀ VĂN THƯ – LƯU TRỮ THÁNG 3 NĂM 2017

 

TT Họ tên Năm sinh Nơi sinh
1 Trần Quỳnh Châu 30.1.1988 Hà Nội
2 Cao Thùy Dương 20.3.1986 Quảng Ninh
3 Hoàng Thị 30.5.1983 Hải Phòng
4 Phạm Thị Thu 07.8.1991 Thanh Hóa
5 Ngô Thị Thu Hiền 18.12.1976 Hà Nội
6 Thiêu Thu Hiền 03.0.1996 Thanh Hóa
7 Bùi Mai Hương 31.10.1990 Hà Nội
8 Đinh Thị Thúy Linh 11.10.1987 Phú Thọ
9 Nguyễn Việt Long 07.4.1985 Hà Nội
10 Phạm Thị Mùi 03.10.1991 Nghệ An
11 Đỗ Thị Nga 24.6.1984 Thanh Hóa
12 Hoàng Hồng Phương 28.5.1992 Hà Nội
13 Hồ Thị Thanh 20.12.1989 Nghệ An
14 Vũ Thị Thanh Thảo 11.10.1987 Nam Định
15 Nguyễn Văn Toàn 13.3.1990 Sơn La
16 Đoàn Thị Trang 03.01.1995 Nam Định
17 Nguyễn Thị Trang 10.03.1991 Thái Bình
18 Phạm Thị Hồng Lan 10.5.1989 Quảng Bình
19 Nguyễn Thu Hương 19.11.1983 Quảng Ninh
20 Nguyễn Thị Bích Liên 30.09.1972 Hà Nội

XEM => NỘI DUNG ĐÀO TẠO VÀ MẪU CHỨNG CHỈ