Lịch học lớp Văn thư lưu trữ tháng 5/2022

Chứng chỉ đáp ứng yêu cầu của Thông tư số: 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6

Mở lớp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng ngày 19/12/2020

Mở lớp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng ngày 19/12/2020. Thời gian

Lịch học lớp Văn thư lưu trữ tháng 12-2019

Lịch học lớp Văn thư lưu trữ tháng 12-2019. Kết thúc khóa học, học viên được thi cấp chứng chỉ theo đúng quy định của Bộ GD & ĐT LỊCH HỌC CHƯƠNG TRÌNH “ KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH – VĂN PHÒNG  VÀ VĂN

Lịch học lớp Văn thư lưu trữ tháng 11-2019

Lịch học lớp Văn thư lưu trữ tháng 11-2019. Kết thúc khóa học, học viên được thi cấp chứng chỉ theo đúng quy định của Bộ GD & ĐT LỊCH HỌC CHƯƠNG TRÌNH “ KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH – VĂN PHÒNG  VÀ VĂN

Mở lớp Văn thư lưu trữ – hành chính văn phòng tháng 11-2019

Mở lớp Văn thư lưu trữ – hành chính văn phòng tháng 11-2019. Thời gian học 12 buổi. Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ theo QĐ của BGD&ĐT. XEM => NỘI DUNG ĐÀO TẠO VÀ MẪU CHỨNG CHỈ Trường ĐH Khoa học

Danh sách lớp Văn thư lưu trữ tháng 10-2019

Danh sách lớp Văn thư lưu trữ tháng 10-2019 DANH SÁCH LỚP KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH – VĂN PHÒNG VÀ VĂN THƯ – LƯU TRỮ THÁNG 9,10/2019 TT HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH Ghi chú 1 Hoàng Ngọc Ánh Nữ 10.10.1988 Phú

Lịch học lớp văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng tháng 9,10/2019

Lịch học lớp văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng tháng 9,10/2019. Kết thúc khóa học, học viên được thi cấp chứng chỉ theo đúng quy định của Bộ GD & ĐT LỊCH HỌC CHƯƠNG TRÌNH “ KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH

Điểm lớp Văn thư lưu trữ – HCVP tháng 8-2019

Điểm lớp Văn thư lưu trữ – HCVP tháng 8-2019 KẾT QUẢ HỌC TẬP  LỚP KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG   VÀ VĂN THƯ – LƯU TRỮ HỌC TỪ THÁNG 7/2019 ĐẾN THÁNG 8/2019 TT Họ và tên Giới tính Ngày sinh

TB mở lớp Văn thư lưu trữ – HCVP tháng 9-2019

Thông báo mở lớp Văn thư lưu trữ – HCVP tháng 9-2019. Thời gian học 12 buổi. Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ theo QĐ của BGD&ĐT. XEM => NỘI DUNG ĐÀO TẠO VÀ MẪU CHỨNG CHỈ Trường ĐH Khoa học xã

Khai giảng lớp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng ngày 2/3/2019

Khai giảng lớp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng ngày 2/3/2019. Thời gian học 12 buổi. Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ theo QĐ của BGD XEM => NỘI DUNG ĐÀO TẠO VÀ MẪU CHỨNG CHỈ Trường ĐH Khoa

Danh sách đủ điều kiện kiểm tra cấp chứng chỉ Văn thư khóa tháng 10-2018

Danh sách đủ điều kiện kiểm tra cấp chứng chỉ Văn thư khóa tháng 10-2018 DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ LỚP KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH – VĂN PHÒNG VÀ VĂN THƯ – LƯU TRỮ  (học từ tháng 9/2018

Khai giảng lớp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng ngày 4-8-2018

Khai giảng lớp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng ngày 4-8-2018. Thời gian học 12 buổi. Cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo XEM => NỘI DUNG ĐÀO TẠO VÀ MẪU CHỨNG CHỈ Trường ĐH Khoa học