Danh sách lớp Văn thư lưu trữ tháng 10-2019

Danh sách lớp Văn thư lưu trữ tháng 10-2019

DANH SÁCH LỚP

KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH – VĂN PHÒNG VÀ VĂN THƯ – LƯU TRỮ

THÁNG 9,10/2019

TT

HỌ TÊN

NGÀY SINH

NƠI SINH

Ghi chú

1 Hoàng Ngọc Ánh Nữ 10.10.1988 Phú Thọ
2 Kha Quỳnh Châu Nữ 25/6/1995 Hòa Bình
3 Ninh Thị Hương Giang Nữ 03.8.1994 Thái Nguyên
4 Lê Thị Hân Nữ 06.06.1988 Vinh Phúc
5 Nguyễn Thị Thúy Hằng Nữ 27.05.1978 Thái Nguyên
6 Nguyễn Thị Yến  Hoa Nữ 01.7.1992 Phú Thọ
7 Bùi Thị  Hợi Nữ 01.01.1984 Quảng Ninh
8 Nguyễn Thị Thu Hương Nữ 24.11.1992 Thái Nguyên
9 Lã Quốc Huỳnh Nam 10.4.1984 Hà Nam
10 Hoàng Đức Long Nam 12.10.1991 Thái Bình
11 Lưu Thị Thanh Mai Nữ 04.5.1978 Hòa Bình
12 Nguyễn Thị Thùy  Mai Nữ 21.01.1996 Hà Nam
13 Nguyễn Thị Minh Nữ 21.5.1981 Hải Dương
14 Phạm Văn  Tân Nam 12.5.1987 Hải Phòng
15 Đinh Thị   Thắm Nữ 09.10.1985 Quảng Ninh
16 Phùng Huyền Thanh Nữ 04.10.1995 Hà Nội
17 Điêu Thị Hồng Thanh Nữ 01.6.1983 Phú Thọ
18 Ngô Thị Phương Thanh Nữ 19/7/1984 Hải Phòng
19 Nguyễn Thị Thanh Nữ 13.6.1980 Hòa Bình
20 Mai Thị  Thu Nữ 07.5.1988 Thanh Hóa
21 Nguyễn Thị  Thương Nữ 12.10.1982 Quảng Bình
22 Dương Thị Hồng Thúy Nữ 15.7.1971 Hà Nội
23 Nguyễn Anh  Tuấn Nam 06.12.1990 Hà Nôi
24 Nguyễn Thị Anh Tuyến Nữ 30.4.1985 Hà Nam
25 Vũ Hồng  Vân Nữ 11.9.1985 Hà Nội
26 Đoàn Thị Vương Nữ 26.11.1983 Hải Phòng

                                                    

    Tổng số: 26 học viên