Điểm lớp Văn thư lưu trữ – HCVP tháng 8-2019

Điểm lớp Văn thư lưu trữ – HCVP tháng 8-2019

KẾT QUẢ HỌC TẬP  LỚP KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG  

VÀ VĂN THƯ – LƯU TRỮ HỌC TỪ THÁNG 7/2019 ĐẾN THÁNG 8/2019

TT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh MÔN HỌC
Văn thư – Lưu trữ Hành chính – Văn phòng  Tổng TBC Xếp loại
1 Hoàng Ngọc Anh Nữ 28.12.1993 Hà Nội 8 8 8.0 Giỏi
2 Lê Tiến Dũng Nam 06.5.1987 Thanh Hoá 9 9 9.0 Xuất sắc
3 Đoàn Ngọc Hạnh  Nữ 01.7.1985 Hưng Yên 8 8 8.0 Giỏi
4 Lê Thị Hồng Hạnh Nữ 22.12.1990 Thanh Hoá 8 8 8.0 Giỏi
5 Trần Khánh Hiền Nữ 01.10.1995 Quảng Bình 8 8 8.0 Giỏi
5 Nguyễn Công Hoà Nam 15.7.1989 Hà Nội 9 9 9.0 Xuất sắc
7 Phạm Anh Hoàn Nam 25.10.1991 Hà Nội 8 8 8.0 Giỏi
8 Nguyễn Văn Hùng Nam 28.6.1981 Hà Nội 8 8 8.0 Giỏi
9 Trương Công Nguyên Nam 9.9.1989 Thái Nguyên 8 8 8.0 Giỏi
10 Nguyễn Thị Nhàn Nữ 18.12.1992 Hưng Yên 8 8 8.0 Giỏi
11 Đỗ Ngọc Nhung Nữ 7.8.1994 Hà Nội 7 8 7.5 Khá
12 Nguyễn Thị Kiều Oanh Nữ 16.01.1988 Hưng Yên 8 8 8.0 Giỏi
13 Nguyễn Thị Trang Phương Nữ 20.01.1979 Hà Nội 7 7 7.0 Khá
14 Đỗ Thị Hoài Thanh Nữ 22.12.1984 Thanh Hoá 9 9 9.0 Xuất sắc
15 Nguyễn Thanh Thuỷ Nữ 26.9.1984 Hà Nội 8 8 8.0 Giỏi
16 Nguyễn Thu Trang Nữ 05.01.1997 Hà Nội 8 8 8.0 Giỏi
17 Đặng Hoàng Trang Nữ 24.9.1996 Hà Nội 9 9 9.0 Xuất sắc
18 Tống Quý Trọng Nam 26.9.1996 Sơn La 8 8 8.0 Giỏi
19 Nguyễn Thị Thanh Xuân Nữ 22.4.1981 Hà Nội 8 8 8.0 Giỏi

                                                   

Danh sách gồm 19 học viên