Danh sách đủ điều kiện kiểm tra cấp chứng chỉ Văn thư khóa tháng 10-2018

Danh sách đủ điều kiện kiểm tra cấp chứng chỉ Văn thư khóa tháng 10-2018

DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ

LỚP KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH – VĂN PHÒNG VÀ VĂN THƯ – LƯU TRỮ

 (học từ tháng 9/2018 đến tháng 10/ 2018)

 

TT HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH
1 Nguyễn Thị Kim Dung 27/01/1983 Hà Nội
2 Phạm Thùy Dung 15.5.1995 Q. Ninh
3 Nguyễn Thị Bích Đào 07.10.1991 Hải Dương
4 Nguyễn Thị Giang 27.5.1993 Hải Phòng
5 Nguyễn Thị Thu Hiền 30.11.1987 Hải Dương
6 Nguyễn Thị Huyền 28.7.1988 Hà Nội
7 Đỗ Thị Loan 01/6/1979 Hải Phòng
8 Nguyễn Thị Lương 15.8.1986 Hải Dương
9 Ngô Thị Hồng Nhung 08.7.1984 Hòa Bình
10 Ngô Thị Oanh 15.9.1995 Phú Thọ
11 Bùi Thị Phương 25.8.1987 Hà Nội
12 Trần Thị Tâm 17.03.1983 Thái Bình
13 Lê Thị Anh Thư 12.6.1987 Q. Ninh
14 Phạm Thị Thúy 25.10.1984 Thái  Binh
15 Phạm Thị Trang 27/8/1986 Thái Bình
16 Đặng Thị Tươi 15.6.1985 Nam Định
17 Đỗ Thị Yến 17.01.1987 Bắc Giang

                    Danh sách gồm 17 học viên             

Học viên kiểm tra kỹ thông tin, nếu có sai sót về thông tin cá nhân vui lòng báo lại trung tâm để được sửa thông tin.