Lịch học lớp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng 8/4

Lịch học lớp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng 8/4. Thời gian học 12 buổi. Học viên được cấp chứng chỉ cuối khóa học theo đúng quy định BGD&ĐT ban hành

LỊCH HỌC LỚP

KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH – VĂN PHÒNG

 VÀ VĂN THƯ – LƯU TRỮ

Thời gian học: từ ngày 08/4/2017 đến hết tháng 07/5/2017

 XEM => THÔNG BÁO MỞ LỚP

XEM -> NỘI DUNG ĐÀO TẠO VÀ MẪU CHỨNG CHỈ

STT TÊN MÔN HỌC NGÀY HỌC GIÁO VIÊN
1 Khai giảng lớp học 8h30 Ban tổ chức lớp học
2 Tổng quan về nghiệp vụ công tác văn thư – lưu trữ Sáng 8/4 ThS. Lê Nguyệt Lưu
3 Soạn thảo và ban hành văn bản ( 1) Chiều 8/4 ThS. Lê Nguyệt Lưu
4 Soạn thảo và ban hành văn bản (  2) Sáng 9/4 ThS. Lê Nguyệt Lưu
5 Quản lý văn bản  và quản lý sử dụng con dấu Chiều 9/4 ThS. Lê Nguyệt Lưu
6 Lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ ( 1) Sáng 15/4 TS. Cam Anh Tuấn
7 Lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ ( 2) Chiều 15/4 TS. Cam Anh Tuấn
8 Phân loại tài liệu lưu trữ Phông Lưu trữ cơ quan (1) Sáng 16/4 TS. Nguyễn Liên Hương
9 Phân loại tài liệu lưu trữ Phông Lưu trữ cơ quan (2) Chiều 16/4 TS. Nguyễn Liên Hương
10 Thu thập và xác định giá trị tài liệu lưu trữ (1) Sáng 6/5 TS. Đào Đức Thuận
11 Thu thập và xác định giá trị tài liệu lưu trữ (2) Chiều 6/5 TS. Đào Đức Thuận
12 Bảo quản tài liệu lưu trữ Sáng 7/5 TS. Nguyễn Liên Hương
13 Chỉnh lý tài liệu lưu trữ Chiều 7/5 TS. Đào Đức Thuận
14 Kiểm tra cuối khóa  Giao đề kiểm tra Ban tổ chức lớp học
15 Nộp bài kiểm tra

10/5

Văn phòng Khoa

Giờ học: Sáng: 08h00-11h00; Chiều: 14h00-17h00

Học các buổi sáng và chiều thứ 7, chủ nhật hàng tuần

Chứng chỉ cuối khóa: Học viên được cấp chứng chỉ sau khi khóa học kết thúc sau 01 tuần

Học viên có nhu cầu tham dự khóa học vui lòng liên hệ: Cô Mrs. Bích Hảo: – 09 0407 4589

Email: [email protected]

                                                                                                              KT. TRƯỞNG KHOA

                                                                                                               P. TRƯỞNG KHOA

                                                

                                                                                                               TS. Cam Anh Tuấn

NHẬN TỔ CHỨC, ĐÀO TẠO THEO HỢP ĐỒNG