Điểm lớp Văn thư lưu trữ – HCVP khóa tháng 10-2018

Điểm lớp Văn thư lưu trữ – HCVP khóa tháng 10-2018

KẾT QUẢ HỌC TẬP  LỚP KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG  

VÀ VĂN THƯ – LƯU TRỮ HỌC TỪ THÁNG 9 ĐẾN THÁNG 10/2018

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh MÔN HỌC
Văn thư – Lưu trữ Hành chính – Văn phòng Tổng TBC Xếp loại
1 Nguyễn Thị Kim Dung 27/01/1983 Hà Nội 9.0 9.0 9.0 Xuất sắc
2 Phạm Thùy Dung 15.5.1995 Q. Ninh 9.0 9.0 8.0 Giỏi
3 Nguyễn Thị Bích Đào 07.10.1991 Hải Dương 9.0 9.0 9.0 Xuất sắc
4 Nguyễn Thị Giang 27.5.1993 Hải Phòng 7.0 7.0 7,0 Khá
5 Nguyễn Thị Thu Hiền 30.11.1987 Hải Dương 8.0 8.0 8.0 Giỏi
5 Nguyễn Thị Huyền 28.7.1988 Hà Nội 8.0 8.0 8.0 Giỏi
7 Đỗ Thị Loan 01/6/1979 Hải Phòng 9.0 8.0 8.5 Giỏi
8 Nguyễn Thị Lương 15.8.1986 Hải Dương 8.0 8.0 8.0 Giỏi
9 Ngô Thị Hồng Nhung 08.7.1984 Hòa Bình 8.0 8.0 8.0 Giỏi
10 Bùi Thị Phương 25.8.1987 Hà Nội 8.0 8.0 8.0 Giỏi
11 Trần Thị Tâm 17.03.1983 Thái Bình 8.0 8.0 8.0 Giỏi
12 Lê Thị Anh Thư 12.6.1987 Q. Ninh 9.0 9.0 9.0 Xuất sắc
13 Phạm Thị Thúy 25.10.1984 Thái  Binh 8.0 8.0 8.0 Giỏi
14 Phạm Thị Trang 27/8/1986 Thái Bình 9.0 9.0 9.0 Xuất sắc
15 Đặng Thị Tươi 15.6.1985 Nam Định 8.0 8.0 8.0 Giỏi
16 Đỗ Thị Yến 17.01.1987 Bắc Giang 9.0 9.0 9.0 Xuất sắc

          Danh sách gồm 16 học viên