Điểm lớp Văn thư lưu trữ – HCVP khóa tháng 10-2018

Điểm lớp Văn thư lưu trữ – HCVP khóa tháng 10-2018

KẾT QUẢ HỌC TẬP  LỚP KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG  

VÀ VĂN THƯ – LƯU TRỮ HỌC TỪ THÁNG 9 ĐẾN THÁNG 10/2018

TTHọ và tênNgày sinhNơi sinhMÔN HỌC
Văn thư – Lưu trữHành chính – Văn phòngTổng TBCXếp loại
1Nguyễn Thị KimDung27/01/1983Hà Nội9.09.09.0Xuất sắc
2Phạm ThùyDung15.5.1995Q. Ninh9.09.08.0Giỏi
3Nguyễn Thị BíchĐào07.10.1991Hải Dương9.09.09.0Xuất sắc
4Nguyễn ThịGiang27.5.1993Hải Phòng7.07.07,0Khá
5Nguyễn Thị ThuHiền30.11.1987Hải Dương8.08.08.0Giỏi
5Nguyễn ThịHuyền28.7.1988Hà Nội8.08.08.0Giỏi
7Đỗ ThịLoan01/6/1979Hải Phòng9.08.08.5Giỏi
8Nguyễn ThịLương15.8.1986Hải Dương8.08.08.0Giỏi
9Ngô Thị HồngNhung08.7.1984Hòa Bình8.08.08.0Giỏi
10Bùi ThịPhương25.8.1987Hà Nội8.08.08.0Giỏi
11Trần ThịTâm17.03.1983Thái Bình8.08.08.0Giỏi
12Lê Thị AnhThư12.6.1987Q. Ninh9.09.09.0Xuất sắc
13Phạm ThịThúy25.10.1984Thái  Binh8.08.08.0Giỏi
14Phạm ThịTrang27/8/1986Thái Bình9.09.09.0Xuất sắc
15Đặng ThịTươi15.6.1985Nam Định8.08.08.0Giỏi
16Đỗ ThịYến17.01.1987Bắc Giang9.09.09.0Xuất sắc

          Danh sách gồm 16 học viên

 

Bình luận bài viết