Lịch học lớp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng tháng 8,9/2016

Lịch học lớp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng tháng 8,9/2016. Liên hệ đăng ký tham gia khóa học: ; [email protected]

LỊCH HỌC LỚP 

KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH – VĂN PHÒNG

 VÀ VĂN THƯ – LƯU TRỮ

Thời gian học: tháng 8/2016 đến tháng 9/ 2016

STT TÊN MÔN HỌC NGÀY HỌC GIÁO VIÊN
1 Khai giảng lớp học 15/8 Ban tổ chức lớp học
2 Tổng quan về công tác văn phòng và Quản trị văn phòng. Sáng T7.28/8 TS. Cam Anh Tuấn
3 Kỹ năng tổ chức hội họp và lễ tân   văn phòng (buổi 1) Chiều T7.28/8 ThS.Phạm Diệu Linh

 

4 Kỹ năng giao tiếp hành chính Sáng CN 29/8 ThS. Vũ Đình Phong
5 Kỹ năng tổ chức hội họp và lễ tân   văn phòng (buổi 2) Chiều CN.29/8 ThS. Nguyễn Hồng Duy
6 Kỹ năng soạn thảo văn bản (buổi 1) Sáng t7.17/9 ThS. Nguyễn Thùy Linh
7 Kỹ năng soạn thảo văn bản  (buổi 2) Chiều t7.17/9 ThS. Lê Tuấn Hùng
8 Kỹ năng quản lý văn bản và con dấu Sáng CN.18/9 ThS.Trần Thanh Tùng
9 Kỹ năng tham mưu, thuyết trình (buổi 1 Chiều CN 18/9 ThS.Nguyễn Kim Bình

 

10 Kỹ năng lập hồ sơ và quản lý hồ sơ công việc (buổi 1) Sáng t7.24,9 TS. Cam Anh Tuấn
11 Kỹ năng tham mưu, thuyết trình (buổi 2) Chiều t7. 24/9 TS. Đào Đức Thuận
12 Kỹ năng lập hồ sơ và quản lý hồ sơ công việc (buổi 2) Sáng cn 25/9 ThS. Lê Nguyệt Lưu
13 Nghiệp vụ lưu trữ Chiều cn 25/9 TS. Đào Đức Thuận
14 Kiểm tra cuối khóa Ban tổ chức
15 Nộp bài kiểm tra cuối khóa 27,28/9 Ban tổ chức

KT/TRƯỞNG KHOA

                                                         

 

 

                                                                       ThS. Lê Tuấn Hùng

 

Ghi chú:         – Thời gian học: Thứ 7 và Chủ nhật: Sáng từ 8h, chiều từ 14h

 

Quản lý và trực lớp: Cô Hảo:

Mẫu chứng chỉ Văn thư lưu trữ, hành chính văn phòng
Mẫu chứng chỉ Văn thư lưu trữ, hành chính văn phòng
Mẫu chứng chỉ Văn thư lưu trữ, hành chính văn phòng
Mẫu chứng chỉ Văn thư lưu trữ, hành chính văn phòng