Lịch học lớp Văn thư lưu trữ – HCVP khai giảng 17/3/2018

Lịch học lớp Văn thư lưu trữ – HCVP khai giảng 17/3/2018. Thời gian học 12 buổi. Học viên được cấp chứng chỉ cuối khóa học theo đúng quy định BGD&ĐT ban hành.

LỊCH HỌC LỚP

KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH – VĂN PHÒNG

 VÀ VĂN THƯ – LƯU TRỮ

THÁNG 3/2018

 XEM => THÔNG BÁO MỞ LỚP

XEM -> NỘI DUNG ĐÀO TẠO VÀ MẪU CHỨNG CHỈ

 

STT TÊN MÔN HỌC NGÀY HỌC GIÁO VIÊN
1

Khai giảng lớp học

Sáng 17/3

Ban tổ chức lớp học

2 Tổng quan về nghiệp vụ công tác văn thư – lưu trữ sáng 17/3 TS. Đào Đức Thuận
3 Quản lý văn bản  và quản lý sử dụng con dấu Chiều 17/3 ThS. Trần Thanh Tùng
4 Soạn thảo và ban hành văn bản Sáng 18/3 ThS. Nguyễn Thùy Linh
5 Soạn thảo và ban hành văn bản (  2) Chiều 18/3 ThS. Lê Tuấn Hùng
6 Lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ ( 1) Sáng 24/3 ThS. Lê Nguyệt Lưu
7 Lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ ( 2) Chiều 24/3 TS. Cam Anh Tuấn
8 Thu thập và xác định giá trị tài liệu lưu trữ Sáng 7/4 TS. Đào Đức Thuận
9 Bảo quản tài liệu lưu trữ Chiều 7/4 TS. Đào Đức Thuận
10 Phân loại tài liệu lưu trữ Phông Lưu trữ cơ quan Sáng 8/4 TS. Nguyễn Liên Hương

11

Chỉnh lý tài liệu lưu trữ Chiều 8/4 TS. Nguyễn Liên Hương
12 Kiểm tra cuối khóa Ban tổ chức lớp học
13 Nộp bài kiểm tra 15/4 Văn phòng Khoa

Giờ học: Sáng học từ 8h, chiều học từ 13h30

Học các buổi sáng và chiều thứ 7, chủ nhật hàng tuần

Chứng chỉ cuối khóa: Học viên được cấp chứng chỉ sau khi khóa học kết thúc sau 01 tuần

Học viên có nhu cầu tham dự khóa học vui lòng liên hệ: Cô Bích Hảo: – 09 0407 4589

Email: [email protected]

                                                                     

NHẬN TỔ CHỨC, ĐÀO TẠO THEO HỢP ĐỒNG