Lịch học lớp văn thư lưu trữ tháng 5-2019

Lịch học lớp văn thư lưu trữ tháng 5-2019

LỊCH HỌC CHƯƠNG TRÌNH

KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH – VĂN PHÒNG

VĂN THƯ – LƯU TRỮ” THÁNG 5,6 /2019

 

TT TÊN MÔN HỌC Ngày học GIÁO VIÊN
1 Khai giảng và tập trung lớp học 18/5 Ban TC
2 Quản trị văn phòng Sáng 18/5 TS. Cam Anh Tuấn
3 Kỹ năng Tổ chức hội họp và lễ tân văn phòng Chiều 18/5 TS .Nguyễn Hồng Duy
4 Kỹ năng soạn thảo văn bản 1 Sáng 19/5 TS. Trần Thanh Tùng
5 Kỹ năng soạn thảo văn bản 2 Chiều 19/5 TS. Cam Anh Tuấn
6 Quản lý văn bản  và quản lý sử dụng con dấu Sáng 25/5 TS. Trần Thanh Tùng
7 Nghiệp vụ lưu trữ Chiều 25/5 TS. Trần Phương Hoa
8 Lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ (1) Sáng 26/5 ThS. Lê Nguyệt Lưu
9 Lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ ( 2) Chiều 26/5 ThS. Lê Nguyệt Lưu
10 Kỹ năng giao tiếp hành chính Sáng 1/6 ThS. Đỗ Thu Hiền
11 Kỹ năng tham mưu Chiều 1/6 TS . Nguyễn Thị Kim Bình
12 Kỹ năng Thuyết trình Sáng 2/6 PGS.TS Đào Đức Thuận
13 Làm bài kiểm tra Chiều 2/6 Ban tổ chức lớp
14 Nộp bài kiểm tra 04/6 Văn phòng Khoa
15 Nhận chứng chỉ 07/6 Ban tổ chức lớp học