Lịch học lớp Văn thư lưu trữ tháng 8,9-2018

Lịch học lớp Văn thư lưu trữ tháng 8,9-2018. Thời gian học 12 buổi. Cấp chứng chỉ cuối khóa học theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

LỊCH HỌC LỚP

“ KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH – VĂN PHÒNG

VÀ VĂN THƯ – LƯU TRỮ” THÁNG 8,9/2018

 

TT TÊN MÔN HỌC Ngày học GIÁO VIÊN
1 Khai giảng và tập trung lớp học Ban TC
2 Quản trị văn phòng Sáng 18/8 TS. Cam Anh Tuấn
3 Kỹ năng Tổ chức hội họp và lễ tân văn phòng Chiều 18/8 ThS. Nguyễn Hồng Duy
4 Kỹ nng giao tiếp hành chính Chiều 19/8 ThS. Đỗ Thu Hiền
5 Quản lý văn bản  và quản lý sử dụng con dấu Sáng 19/8 ThS. Trần Thanh Tùng
7 Kỹ năng soạn thảo văn bản ( lý thuyết) Sáng 25/8 ThS. Lê Nguyệt Lưu
8 Kỹ năng soạn thảo văn bản (Thực hành) Chiều 25/8 ThS. Lê Tuấn Hùng
9 Lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ (1) Sáng 26/8 TS. Cam Anh Tuấn
10 Lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ ( 2) Chiều 26/8 ThS. Lê Nguyệt Lưu
11 Kỹ năng tham mưu Sáng 8/9 TS. Nguyễn Kim Bình
12 Nghiệp vụ lưu trữ Chiều 8/9 ThS. Trần Phương Hoa
13 Kỹ năng Thuyết trình Sáng 9/9 PGS.TS Đào Đức Thuận
14 Nộp bài kiểm tra Chiều 9/9 Văn phòng khoa
15 Nhận chứng chỉ 15/9

Liên hệ cô Hảo: 09 7878 4589 – 09 0407 4589

–  Sáng học từ 8h, chiều học từ 13h30