Lịch thi lớp Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên tháng 12-2019

Lịch thi lớp Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên tháng 12-2019. Lịch thi 02 ngày 28/12/2019 và 29/12/2019. Học viên đi thi mang theo chứng minh thư gốc để đối chiếu.

LỊCH THI LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DÀNH CHO GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

THÁNG 12 – 2019

STTThời gianThời lượngHọc phần
Buổi sáng – Ngày 28.12.2019 (thứ 7)
17h30 – 8h3060 phútPhát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo
28h45 – 9h4560 phútGiáo dục đại học Thế giới và Việt Nam
310h00 – 11h0060 phútTâm lí học dạy học đại học
Buổi chiều – Ngày 28.12.2019 (thứ 7)
413h30-15h0090 phútGiáo dục học đại cương
515h15 – 16h4590 phútLí luận dạy học đại học
Buổi sáng – Ngày 29.12.2019 (chủ nhật)
67h30 – 8h3060 phútTâm lí học đại cương
78h45 – 9h4560 phútNâng cao chất lượng tự học
810h00 – 11h0060 phútPhương pháp NCKH
Buổi chiều – Ngày 29.12.2019 (chủ nhật)
913h30-14h3060 phútSử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học
1014h45 – 15h4560 phútĐánh giá trong giáo dục đại học

 

Chú ý: Học viên có mặt tại điểm thi trước giờ thi 15 phút; Khi đi thi mang theo chứng minh thư gốc để đối chiếu khi vào phòng thi.

Học viên còn thiếu hồ sơ bổ sung tại văn phòng trung tâm.