Lịch thi lớp Nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên TCCN

Lịch thi lớp Nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên TCCN. Thời gian thi ngày 30/11/2019 và ngày 01/12/2019. Sáng từ 07h30-11h00; Chiều từ 13h30-16h45.

THÔNG BÁO

LỊCH THI LỚP

NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIÁO VIÊN TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

STT Thời gian Thời lượng Học phần
Buổi sáng – Ngày 30.11.2019 (thứ bẩy)
1 7h30 – 8h30 60 phút Giáo dục học nghề nghiệp
2 8h45 – 9h45 60 phút Giao tiếp và ứng xử sư phạm
3 10h00 – 11h00 60 phút Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
Buổi chiều – Ngày 30.11.2019 (thứ bẩy)
4 13h30 – 15h00 90 phút Tâm lí học sư phạm nghề nghiệp
5 15h15 – 16h45 90 phút Phương pháp và kĩ năng dạy học
Buổi sáng – Ngày 01.12.2019 (chủ nhật)
6 7h30 – 8h30 60 phút Tổ chức và quản lí quá trình dạy học
7 8h45 – 9h45 60 phút Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học
8 10h00 – 11h00 60 phút Sử dụng phương tiện và công nghệ dạy học trong giáo dục nghề nghiệp

 

Chú ý: Học viên có mặt tại điểm thi trước giờ thi 15 phút; Khi đi thi mang theo chứng minh thư.

 

CLICK XEM => NỘI DUNG ĐÀO TẠO

-->