Home / Tag Archives: 03

Tag Archives: 03

Phòng thi, số báo danh lớp TC-SCF 03

Phòng thi, số báo danh lớp TC-SCF 03 – Học viên có mặt đầy đủ trước giờ thi 15 phút. Xuất trình thẻ học viên và chứng minh thư nhân dân trước khi vào phòng thi. – Học viên kiểm tra kỹ lại thông tin gồm họ tên, ngày sinh, …

Chi tiết