Home / Tag Archives: 04

Tag Archives: 04

Phòng thi, số báo danh lớp TC-SCF 04 (Hải Dương)

Phòng thi, số báo danh lớp TC-SCF 04 (Hải Dương) – Học viên có mặt đầy đủ trước giờ thi 15 phút. Xuất trình thẻ học viên và chứng minh thư nhân dân trước khi vào phòng thi. – Học viên kiểm tra kỹ lại thông tin gồm họ tên, …

Chi tiết