Home / Tag Archives: Bảng điểm lớp TC-SCF 05

Tag Archives: Bảng điểm lớp TC-SCF 05

Bảng điểm lớp TC-SCF05

Bảng điểm lớp TC-SCF05. Lịch nhận chứng chỉ từ ngày 12/5/2016 đến hết ngày 12/6/2016 tại văn phòng trung tâm trong giờ hành chính. Sáng: 08h30-11h00; Chiều: 14h30-17h00. Học viên mang theo chứng minh thư gốc và thẻ học viên để nhận chứng chỉ.

Chi tiết