Bảng điểm lớp TC-SCF05

Bảng điểm lớp TC-SCF05.

Lịch nhận chứng chỉ từ ngày 12/5/2016 đến hết ngày 12/6/2016 tại văn phòng trung tâm trong giờ hành chính. Sáng: 08h30-11h00; Chiều: 14h30-17h00.

Học viên mang theo chứng minh thư gốc và thẻ học viên để nhận chứng chỉ.


Bảng điểm lớp TC 05

Bảng điểm lớp TC 05
Bảng điểm lớp TC 05

Bình luận bài viết